Titul pták roku uděluje ČSO zpravidla známým druhům, které lze potkat na mnoha místech Česka.

„Rehek domácí obývá velkou škálu stanovišť, od městského prostředí až po vysokohorská suťoviště. Zvlášť si oblíbil lidská sídla, ať už rušná centra měst, poklidné vesnické návsi i samostatně stojící usedlosti, hájenky, seníky, kůlny či horské chaty,“ uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

V loňském roce se stal ptákem roku polák velký: 

Rehci domácí začínají zpívat během dne jako jedni z prvních ptáků, a to ještě před rozedněním. Mezi hlavní znaky rehka domácího patří šedavé nebo černošedé zbarvení a nápadný rezavý ocas, kterým často pocukává. Mladí samci jsou v prvním roce života zbarveni nenápadně šedě jako samice, přičemž jen malá část má už náznak typického černošedého kabátku, kterým se pyšní většina samců až v druhém roce života.

Rehek domácí: 

| Video: Youtube

„Od tohoto metaforicky umouněného šatu se odvozuje lidové pojmenování kominíček. Původ českého zoologického jména rehek však není zcela jasný: zatímco někteří ho odvozují ze slova rezek, jiní předpokládají zvukomalebný původ podle skřípavého popěvku a argumentují podobnými lidovými jmény jiných pěvců (řehák, řeháček),“ podotkl Petr Procházka z brněnského Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Rozrůstající se populace 

Populace rehka domácího se na rozdíl od mnoha jiných druhů ptáků mírně rozrůstá. Tento druh se navíc v Evropě postupně šíří na sever spolu s oteplováním klimatu. V posledních letech lze také v některých městech pozorovat přezimující jedince. To vše podle ornitologů patrně souvisí s oteplováním planety.

Česko hledá národního ptáka. Kdo se jím stane? 

Ornitologové v Brně začali zimující rehky individuálně značit barevnými odečítacími kroužky. Předběžné výsledky ukazují, že přinejmenším část jedinců se v Brně vyskytuje celoročně. Zapojit se do mapování rehků může i veřejnost, data o jejich zimním výskytu může dodat během této zimy v doprovodné akci Rehci v zimě. Více informací k programu je na webu ČSO.

Rehek domácí žije na celém území Česka, od nížin až po vrcholy Krkonoš, včetně nejvyšší hory Sněžky. Z malé části obývá i původní prostředí mimo lidská sídla, jako jsou skály, lomy či zříceniny. Většina populace však v dnešní době hnízdí v blízkosti lidí.

Odhad velikosti hnízdní populace v Česku je 200 až 400 tisíc párů, uvedli ornitologové.