Hasiči ze Zásmuk pořádají memoriál

Zásmuky - Memoriál Františka Holuba a Jiřího Štěpánka pořádají dobrovolní hasiči ze Zásmuk. Jde o soutěž v hasičském sportu spojenou se vzpomínkou na oba jmenované. Akce se koná v sobotu 4. října od 10.00 hodin v zásmucké Bažantnici. Občerstvení je pro soutěžící i návštěvníky zajištěné v chatě kynologů.

Řešit budou partnerskou smlouvu

Třebovle - Partnerskou smlouvu s projektem Cesty vody, cesty k sebe nebo pomístní názvosloví budou řešit zastupitelé obce Třebovle na svém zasedání, které se koná 6. října od 19.00 hodin na obecním úřadě.

Stěžují si na rušení nočního klidu

Toušice - V Toušicích budou řešit stížnost na rušení nočního klidu. Bude se jí zabývat vedení obce v rámci svého zasedání. To se uskuteční 7. října od 18.00 hodin na obecním úřadě.

Je čas podzimních výlovů rybníků

Jevany -  Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy již rozeslal termíny podzimních výlovů rybníků. Po ukončení každého výlovu na rybníce bude zahájené napouštění.

Termíny:

31. října Jevanský

8.listopadu Vyžlovský

12.listopadu Pařez

14.listopadu Louňovický

19. listopadu Šáchovec

20. listopadu Pilský

Svozy odpadu se uskuteční v sobotu

Krupá  - Svoz velkoobjemového a také nebezpečného odpadu je naplánovaný na sobotu 4. října. V Synči svozový vůz zastaví ve 14.35 hodin a odjíždět odsud bude ve 14.50 hodin. V Krupé bude od 15.00 hodin u zastávky autobusu, kde bude stát čtvrt hodiny, tedy do 15.15 hodin. Odpad musí občané předat přímo posádce vozu. Posádka nemá povinnost odvézt odpad nahromaděný na sběrných místech.

Lidé mohou přijít dobrovolně pomoci

Kouřim -  Kouřimští chtějí mít nově zrekonstruovaný městský park. Vypracovávají studie, ale pracovat na něm chtějí sami. Na základě podnětů občanů proto město vyhlásilo dobrovolnické práce na úpravu městského parku. Jedna z brigád se již uskutečnila. Další jsou naplánovaná na víkendové dny v říjnu. Nejbližší brigáda se uskuteční v neděli 5. října od 13.00 hodin do 18.00 hodin. Další se pak uskuteční ve stejný čas a to v sobotu 18. října a 25. října.

Změní hranice katastru obce

Dolní Chvatliny  - Zastupitelé obce schválili změnu hranic katastru obce. Šlo o přesun pozemku v majetku obce Dolní Chvatliny z katastru obce Pučery do katastru Mančic, které jsou přidružené k Dolním Chvatlinám. Zastupitelé se změnou katastrální hranice dle návrhu doporučeného pozemkovým úřadem souhlasili.

Ulice je od dnešního dne uzavřená, rekonstrukce potrvá až do 15. listopadu

Kostelec n. Č. l. -  Počítaje dnešním dnem je uzavřená ulice Generála Vedrala Sázavského. Ulice je uzavřená z důvodu rekonstrukce místních povrchů, splaškové kanalizace a vodovodu. Objízdné trasy budou vyznačené. Práce by měly trvat až do 15. listopadu.