Po jeho úspěšném vrácení matce mu v pátek byla ještě jednou aplikována antibiotika. Skupina lemurů byla v té době na Ostrově lemurů. Ošetřovatelce J. Hofmanové se podařilo samici zachytit a mládě odebrat. Veterinární lékař mládě na místě prohlédl a konstatoval, že jizva po operaci se dobře hojí. Mládě dostalo injekci dlouhodobě působících antibiotik a bylo vráceno zpět matce. Ta v klidu čekala na kraji ostrůvku a k ošetřovatelce si pro ně natáhla tlapky. Chování matky i mláděte je opravdu mimořádné, oba snášejí vše klidně, jako by dávali najevo svou důvěru k ošetřovatelům. Zítra uplyne od ošklivého zranění mláděte týden. Při dnešním pozorování bylo vidět, že je mládě čiperné a matka se o ně vzorně stará.

Jana Myslivečková