Procházka lesem se tak najednou může stát značně komplikovanou cestou do nemocnice. Dávat pozor je třeba tím spíše, že záchranáři již zaznamenali první kousnutí zmijí. Jinými slovy, hadi se probudili.

První zmije letošního roku zaútočila na muže na Příbramsku, kde pracoval na rekonstrukci blízké budovy.

Napadla ho z hromady kamení. Během zásahu záchranné služby muž neměl zdravotní potíže, ale záchranáři jej raději přepravili do Oblastní nemocnice Příbram na pozorování.

Tereza Janečková, mluvčí středočeské záchrany, nám řekla, jak by se mělo ošetřovat zmijí uštknutí.

Jako první pomoc na zmijí uštknutí se v současné době už moc nedoporučuje končetinu nad ránou zaškrcovat, protože se tím zraněné místo ještě více traumatizuje. V žádném případě ránu nenařezáváme!

Důležité je postiženého ponechat v klidu, třeba ho posadit do stínu, aby nevyvíjel žádnou fyzickou aktivitu a zavolat záchrannou službu.
Ránu je dobré sterilně překrýt a je možné jí dezinfikovat. Někteří odborníci také doporučují nechat krev z rány volně vytékat, nebo jí lehce vymačkávat, aby se jed vyplavil. Krev určitě nevysáváme!

Místo je dobré chladit a případně část těla kolem rány znehybnit. Při uštknutí na končetině je také dobré jí držet pod úrovní srdce.

Uštknutí od druhu zmije, který se vyskytuje v České republice, nebývá smrtelné a většinou je bez vážnějších zdravotních komplikací. U zdravého dospělého člověka může dojít k bolestivosti a otoku místa kousnutí, třeba k bolestem hlavy.

Rizikovější skupinou jsou malé děti, staří lidé, chronicky nemocní nebo osoby s oslabeným imunitním systémem, u kterých zmijí uštknutí může vyvolat alergickou reakci, poruchy srdeční činnosti a periferních nervů.

Může se také objevit nadměrné pocení, břišní kolika, průjem, zvracení, otok obličeje, rtů i jazyka. V nejtěžších případech může během krátké doby nastat šokový stav se selháním srdce, plic, ledvin a celkovým krvácením.

Na zmijí uštknutí se podávají kortikoidy a antihistaminika.

Speciální sérum proti zmijímu uštknutí se v současné době používá minimálně, pouze v případech, kdy se jedná o výrazné zhoršení zdravotního stavu, protože sérum může vyvolat nežádoucí alergickou reakci.