První etapa oprav proběhla zhruba byla před dvěma lety, jednalo se o rekonstrukci historické fasády, nyní jsou v plánu ještě dvě etapy. Letos to budou úpravy prostoru před budovou a parčíku kolem sochy T. G. Masaryka.

„Přibude velké množství nové zeleně, trvalkové záhony, celá nová alej dvaceti stromů, kultivarů katalpy. Kompletně se vymění chodníky, přibudou nové keře, lavičky. Součástí prací je také odvodnění gymnázia směrem do Žižkovy ulice,“ upřesnil starosta Michael Kašpar s tím, že dosud, vlastně odnepaměti, dešťová voda z budovy končí kdesi před gymnáziem v trávníku.

Město současně s těmito pracemi soutěží i třetí etapu plánovanou na příští rok. To bude historický plot, který se z jeklového změní na kovaný, a všechny sportovní a pochozí plochy uvnitř areálu školy. Dohromady by mělo vše stát kolem 13 milionů bez daně, z toho letošní práce zhruba osm milionů.