Žádost o dotaci byla zpracovaná na základě technické zprávy, kdy celková cena vycházela kolem 10 milionů. S touto cenou městys uspěl a získal dotaci, jež měla pokrýt 90% nákladů. „Když jsme ale nechali zpracovat projektovou dokumentaci včetně geologických vrtů, zjistilo se, že 10 milionů stačit nebude. Akce bude stát prakticky jednou tolik," vysvětlil starosta Martin S. Charvát.

„Vrty totiž ukázaly, že podloží hráze je ve špatném stavu, takže se bude muset zpevnit pomocí pilotů do hloubky 11 metrů a jinak se bude muset řešit i mostek," upřesnil.

Městys tedy požádal o navýšení dotace. Zda na to bude ministerstvo slyšet, těžko předem soudit.
„Pokud nám dotaci nenavýší, budeme si muset vzít větší úvěr. Protože oprava je nutná. A když to neuděláme teď, neuděláme to už nikdy. Dvacet milionů se v rozpočtu těžko najde," soudí starosta.

Toho času je komunikace z obou stran uzavřená pro nákladní i osobní vozidla, projít lze jen pěšky. Vjezdu na most brání velký betonový květináč, aby se tam auta skutečně nedostala. „Stav mostu je opravdu kritický," vysvětluje starosta.

Opravu potřebuje celá hráz rybníku (což je část Fügnerovy ulice) plus mostek s propustkem. Na zbytek Fügnerovy ulice už má městys jinou dotaci – celkem osm milionů s termínem realizace rok 2016. Administrativní záležitosti k akci by chtěl městys udělat už nyní začátkem roku a v druhé polovině začít stavět.