Mezi zamýšlenými projekty je i vybudování klubovny v domě v Zengrově ulici nebo kartičky se jmény strážníků městské policie v lokalitách, kde se pohybují. Zjednodušeně řečeno, aby každý strážník měl svůj rajón. V neposlední řadě vybudování dětského hřiště také v Zengrově ulici.

Osud klubovny by měli zastupitelé probírat na jednání v listopadu. Kartičky se jmény strážníků městské policie ale zřejmě nebudou. Městská policie by musela změnit koncepci. Každý strážník by musel mít svou oblast, kde by si podle optimistických představ získal důvěru občanů. Kolínský starosta a zároveň velitel městské policie Jiří Buřič si myslí, že koncepce potřeba měnit není.

Třetí bod prevence má být stavba hřiště v lokalitě Zengrova ulice v Kolíně. I zde se však zatím nic neděje. Pozemek, na kterém by mělo hřiště vyrůst je majetkem Skupiny ČEZ. Ta ale pozemek městu prodat nechce. Souhlasí s pronájmem a po kolínské radnici chtěla nejprve běžnou cenu. „V této chvíli o jeho výši jednáme,“ uvedl místostarosta Pavel Hoffmann, který neskrýval, že suma, kterou za pronájem plochy pod hřištěm chtěl ČEZ, se městu zdá být vysoká.

Podle Petra Steklého z Občanského sdružení Prostor se ale vše vyvíjí optimisticky. „Je to na dobré cestě. Dotace se vracet nebude. Co se týká pozemku, který je ve vlastnictví ČEZu, tak se společně s městem snažíme snížit cenu za pronájem,“ uvedl.

To potvrzuje i Martin Pavlíček, tiskový mluvčí Skupiny ČEZ a manažer komunikace pro střední Čechy. Prvotní suma prý vycházela z vnitřních pravidel, tržních cen. „Nyní však jednáme o výjimce, protože se jedná o pronájem za účelem neziskového charakteru. Doufáme, že se tedy s městem dohodneme na ceně, která bude přijatelná pro všechny strany.

ČEZ nejprve požadoval za nájem pozemku přibližně 70 tisíc korun ročně. Město by si představovalo částku 13 tisíc korun.

A kdy by se v Zengrovce mohlo začít něco budovat? Podleinformací z Prostoru prý za čtrnáct dnů.

ZENGROVA ULICE. Problémy občanského soužití, před nimiž se téměř dvacítka nájemníků snažila utéct a apelovala na město s žádostí o odbydlení včetně několika romských rodin. Místní obyvatelé si stěžují na sociálně nepřizpůsobivé sousedy. Kolínská radnice ale cestou odbydlení nájemníků, kteří by chtěli městský byt v jiné lokalitě, nepůjde. Občanské sdružení Prostor se snaží pomoci prostřednictvím komunitní práce. Ta je zaměřena na vytvoření samospráv v jednotlivých domovních vchodech. Za pomoci Občanského sdružení Prostor se letos podařilo získat nemalé finanční prostředky, které by měly pomoci na vybudování nových zařízení, jako dětské hřiště či společnou klubovnu i pro dospělé obyvatele. Zatím však je vše pouze na papíře.