Za celou dobu soutěže se sešlo čtyřiadvacet návrhů, ze kterých porota vybrala ty nejzajímavější. „Názory členů poroty nebyly vždy jednotné, po dlouhé diskusi, posuzování i hlasování porota vybrala k ocenění čtyři návrhy," prozradila Jana Havelková, místostarostka.

Závislí i nezávislí

Porota, která byla jmenována již na počátku března, se skládala ze závislých i nezávislých členů.

Mezi závislými je Jan Línek, Marek Kopec a jako náhradník Jana Havelková. Nezávislí jsou Jan Žalský, Lucie Vogelová, Michal Kuzemenský a náhradníkem byl Jakub Chuchlík. Sekretářem celé soutěže byl Jan Svatoš, starosta města.

Ocenění jsou čtyři

A kdo patří mezi oceněné soutěžící? Třetí cenu získal návrh s číslem 7 od autorů Zdeňka Hölzla a Jana Křivského. Základním kladem návrhu je podle nezávislých porotců ustoupení pojízdné komunikace v jihozápadním rohu náměstí a vytvoření tak průhledu na kostel sv. Andělů strážných z Pražské ulice.

Velkoryse podle nich působí sjednocení plochy náměstí jedním povrchem. Diskutabilní je zešikmení velké části vydlážděné plochy v důsledku stávajícího výškového převýšení při jižním okraji náměstí. Rastr, měřítko výdlažby by vyžadovalo přehodnocení. Navržený mobiliář není přesvědčivý, stejně jako umístění altánu, krytého veřejného prostoru.

Dvě druhá místa

Druhou cenu získaly hned dva návrhy. Jednu z nich získal poslední, tedy čtyřiadvacátý. Ten dali dohromady tři autoři. Marie Janíčková, Jitka Pucandlová a Jan Kadlas. Porota u tohoto návrhu ocenila zejména řešení zadní, parkové části náměstí a skutečnost, že plocha náměstí plynule navazuje na jižní řadu domů, aniž by byla znemožněna dostupnost pro automobily. Před muzeem, kavárnou a Zeleným domem tak vzniká nově definovaný veřejný prostor.

Za kvalitní považují porotci řešení dopravy a parkování a vyrovnání terénu navrženými schody. Jako jeden z mála se autor zabývá i prostorem hospodářského dvora, kde navrhuje vysázet stromy a zpřehlednit parkování. Sporné zůstává umístění morového sloupu a možnost ponechání většího množství zeleně v prostoru nově navržených „pobytových" schodů před kostelem.

Druhé místo získal i návrh číslo dvě od Václava a Martina Hájkových a Petra Horského. Přínosný je záměr vedoucí k ucelení celého náměstí. Nová městská kašna s „tradičními" stromy kolem působí velmi příjemně. Prostor před kostelem dostal svou výjimečnost speciálním dlážděním.

Sochy z mariánského sloupu jsou umístěny nápaditě vedle kostela. Ujasnění rohu před školou tím, že se odlehčí autobusová zastávka a jemně se oddělí stromořadím. Přínosné je i rozšíření prostoru pro předzahrádky restaurací na západní straně a dořešení vstupu do zámku. Návrh nedostatečně reflektuje výškové rozdíly na náměstí, komentovali tento porotci.

Pět lidí vymyslelo vítězný projekt

První cenu si odnesl návrh Martina Jančoka, Ivany Čobejové, Michala Janáka, Michala Kontšeka a Michala Marcinova. Podle nezávislé poroty jde o zdařilou přeměnu příliš velkého náměstí na park, potvrzení stávajícího stavu, vytvoření „jiného" prostoru, avšak prostoru zcela průchodného a přehledného. Jednoduchost řešení a tím i možné investiční úspory. Jako jediný se snaží najít odpověď na otázku co s přílišnou rozlehlostí prostoru, který už nikdy nebude sloužit svému původnímu účelu a zároveň plochu náměstí nečlení na cestičky a záhonky.

Zároveň nechává velký prostor pro představivost a při realizaci by muselo dojít k mnoha kompromisům.

Inovativní nápady můžete vidět i vy

„Všechny návrhy jsou bohaté na různé pohledy, jak by náměstí mělo vypadat," řekla Havelková. Podle ní se nalezla celá škála inovativních nápadů, ať už konzervativních, nebo odvážných. Město bude nyní podle Havelkové jednat s autory všech čtyř oceněných návrhů.

Chtěli byste vidět vítězné i ostatní návrhy? Není nic jednoduššího než navštívit černokostelecké muzeum, kde jsou návrhy vystavené. Výstava potrvá až do 4. srpna.