Těmito kroky jsou probíhající opravy mostních objektů na průtahu, které ŘSD dělá ještě před předáním. „Jedná se most na výjezdu na Prahu, propustek v Havlíčkově ulici u přejezdu, mostek na Šťáralce ve slepé ulici, čtvrtý je pak podchod pod Jaselskou ulicí,“ upřesnil místostarosta Michal Najbrt.

V současné době už se opravují tři ze čtyř zmíněných mostů a mostků. Uzavírka kvůli rekonstrukci mostu v Havlíčkově ulici je nejen Kolíňákům dobře známá, komplikuje dopravu už od srpna. Přestože někteří obyvatelé jsou toho názoru, že mostu až tak moc nebylo, mluvčí ŘSD Martin Buček uvedl jako důvody rekonstrukce trhliny, zatékání, nefunkční izolace a další závady. V podstatě se jedná o výstavbu nového mostu, což vyjde na 19 milionů korun. Aktuálně se stále drží plánovaný termín dokončení, a to 19. listopadu.

Méně bolestnou je pro řidiče rekonstrukce mostu přes Pekelský potok na výjezdu z Kolína na Prahu. Tam je sice trochu labyrint dopravního značení, které se navíc s postupem prací co chvíli mění, ale pracuje se za provozu, výjezd po čtyřproudové silnici, v místě prací samozřejmě zúžený, je možný bez objížďky. Rekonstrukce tam probíhá už od začátku června a hotovo by mělo být zhruba v polovině prosince. I zde je termín dokončení stále platný.

Oprava třetího mostku se rozeběhla v ulici K Hájku na Šťáralce a je tou, která trápí řidiče asi nejméně. Jedná se o slepou ulici, tu, kterou se kdysi, před zprovozněním obchvatu a nového nájezdu na něj, napojovalo z Kolína na silnici I/38 směr Kutná Hora a Čáslav.

Dnes slouží jen pro místní obyvatele a zákazníky autosalonu, kteří se do těchto míst stejně musí nyní kvůli uzavírce nedalekého mostu u železničního přejezdu dostávat jedině přes obchvat. Komunikace je průjezdná jedním jízdním pruhem.

Pochod dosud na rekonstrukci čeká

Posledním místem, jež se také počítá mezi mostní objekty a na rekonstrukci teprve čeká, je podchod pod Jaselskou ulicí, tedy čtyřproudovou silnicí, která v těchto místech rozděluje město na dva břehy takřka jako řeka. V létě se do veřejné soutěže na tuto opravu nepřihlásila žádná firma, soutěž se vyhlašovala znovu, nyní se čeká na výsledky.