Rychlost příprav stavby se v posledních dnech zkomplikovala odvoláním účastníků řízení proti žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Tomu končila platnost, ale stavbu nebylo možné zahájit, protože nebyly vykoupené všechny pozemky. „Očekáváme pozitivní výsledek, tedy že bude uznáno právoplatné územní rozhodnutí s nadějí, že investor zahájí stavební řízení. To lze očekávat v srpnu,“ shrnul starosta Kolína Jiří Buřič s tím, že kvůli připomínkám, které sice stavební úřad zamítl, ale běží ještě správní lhůty, bylo nutné přerušit vyvlastňovací řízení. „Vyvlastňování bude nepochybně pokračovat ve chvíli, kdy nabude právní moci rozhodnutí o prodloužení trvání územního rozhodnutí,“ řekl starosta. Vyvlastňování se týká třiadvaceti pozemků.

Odvolací řízení nemění nic na tom, že obchvat Kolína je zařazen mezi veřejně prospěšné stavby. V odvolacím řízení je třeba projednávat pouze připomínky, které ještě nebyly vzneseny. Nelze se tedy zabývat těmi, které již byly projednány a zamítnuty. Ze Štítar, které budou obchvatem nejvíce dotčeny, zaznívá od občanského sdružení Štítary připomínky ve smyslu nedostatečně vysokých kompenzací za znehodnocený majetek a životní prostředí zdejších obyvatel.

Druhé občanské sdružení, které má v Kolíně co do činění s obchvatem, tedy Kolín – náš domov, volá po uspíšení výstavby obchvatu. Toho času bije na poplach a čím dál reálněji pomýšlí na krok, který ještě vloni na podzim zazněl jen jako nereálná pohrůžka – tady na hodinovou blokádu silnice I/38, tedy současného průtahu městem.

Lidé: Zkuste bydlet u průtahu

Velká část členů sdružení totiž žije právě v okolí průtahu, který je nadměrně zatížen zejména nákladní dopravou. „Ať si někdo zkusí bydlet a žít v domech při hlavních komunikacích v Kolíně, neskutečně zatížených dopravou, výfukovými plyny, hlukem a vibracemi způsobujícími praskání nosných zdí domů,“ říká Jitka Javůrková, která bydlí na křižovatce Jaselské ulice s Žižkovou.

Kolíňáci se bojí vážných nemocí

„Všechny tyto škodlivé vlivy byly několikrát změřeny hygieniky, kteří zjistili nadlimitní hodnoty. Na lidském zdraví se tato skutečnost jistě projeví, bylo poukázáno na několik úmrtí na rakovinu u občanů, bydlících při hlavní komunikaci. Rovněž astmatických a bronchiálních onemocnění dětí přibývá, z čistého vzduchu to jistě nebude. Následná léčba takto poškozených lidí také jistě není levná záležitost,“ dodala Javůrková s tím, že lidé ze sdružení se již nechtějí dočkat opětovného zdržení nebo odložení stavby obchvatu z jakéhokoli důvodu. Ať už legislativního, laxním přístupem povolaných orgánů nebo odejmutím státních peněz určených na obchvat.

„Než se podaří vykoupit pozemky, bude to trvat tak pět let. Velkou motivací by byly nové volby, které by pozvedly morálku radnice,“ soudí radikálně Kolínačka Jana Novotná. „Teď se dávalo dohromady náměstí, nebudou peníze na obchvat,“ myslí si zase Vladislav Herman. Věra Koukalová má za to, že obchvat Kolína bude v roce 2015, až se v naší zemi zavede euro. „O obchvatu se mluví 22 let, deset let už měl stát. Město peníze na něj prošustrovalo,“ míní další Kolíňák Jaroslav Pospíšil.

Kdy se podle vás po kolínském silničním obchvatu projedou první automobily a kamiony?

Jaroslav Živný, 74 let, důchodce: O obchvatu se mluví již dlouho, a kde nic tu nic. První auta po něm projedou za 3 nebo 4 roky. Obávám se, že dříve určitě ne.

Markéta Šindelářová, 17 let, studentka: O problematice obchvatu jsem již něco málo slyšela. Nedokážu odhadnout, kdy bude postaven. Snad za 2 roky.

Mariana Turzová, 21 let, učitelka: Po městě jsou samé kolony. Vybudování obchvatu je běh na dlouhou trať. V brzké době se ho Kolín nedočká.

Jindřich Charvát, 21 let, projektant: To myslíte vážně? S ohledem na nynější situaci ve městě bude vybudován minimálně za 5 let, dříve ani náhodou.

Petr Pýcha, 65 let, vazač: Zodpovědní lidé si musí stoupnout k hlavním silničním tahům. Pak by výstavba kolínského obchvatu šla jako po másle.