Jedná se o soukromý objekt. Vedení radnice spolu s městským architektem tedy apelují na vlastníka, aby s rozlehlou, roky nevyužitou budovou něco dělal.

Snah a plánů byla celá řada, ale vždycky z nich sešlo. Nejdříve se hovořilo o rekonstrukci a přestavbě objektu, poté svého času o demolici a výstavbě nové budovy. Mělo tam vzniknout centrum s obchody a administrativními prostory. Před rokem 2015 se zvažovala i výstavba bytů, ale majitelé se tehdy v Kolíně nesetkali s poptávkou po bytových prostorech.

Vše tedy opět skončilo ve fázi prvotního záměru, protože vlastník nesehnal to nejpodstatnější – využití objektu.

Podobně to dopadlo i v okamžiku, kdy se zvažovalo přestěhování některé z kolínských institucí do budovy bývalé OVS. „Jako radnice tuto potřebu rozhodně nemáme. Máme nemovitosti, kde neplatíme žádné nájemné. To by se v objektu bývalé vojenské správy jistě platilo a určitě nikoli v malé výši,“ vysvětlil starosta. Stejný výsledek měla jednání s finančním úřadem a úřadem práce.

Z prázdného, nevyužívaného objektu před necelým rokem vítr utrhl plechy na střeše, které pomocí zdvižné plošiny upevnili hasiči. Majitel následně udělal dílčí úpravy, aby objekt alespoň nebyl nebezpečný pro okolí. „Člověk už je zvyklý, když chodí okolo každý den, ale je pravda, že OVSku známe jen jako šedivou, anonymní zeď,“ popsal jeden z cestujících čekající na těsně přilehlé autobusové zastávce. „Pod převislý strom hned u budovy chodí mladí kouřit, ne-li si něco píchat,“ hněvala se další z cestujících.

Pravdou je, že chátrající objekt bude zanedlouho jako pěst na oko, když se začíná rekonstruovat Pražská ulice, která na náměstí Republiky ústí a měla by se stát důstojnou vstupní branou do centra. „Chceme pokračovat ulicí Politických vězňů, zkrátka celou lokalitu zkulturnit, takže samozřejmě chceme, aby se něco udělalo i s touto budovou. Architekt města se nekloní k tomu, aby došlo k demolici,“ dodal starosta Rakušan.

Budova byla postavena na místě původního špitálu vzniklého po roce 1616 úpravou staršího hostince zvaného Na ostatním penízi. Sloužila jako škola. Do dnešní podoby byla přestavěna podle návrhu Bedřicha Krále v letech 1939 – 40 pro účely kolínského oberlandratu a gestapa. V letech 1945 – 2004 byl objekt v majetku armády, do roku 1993 sloužil jako Okresní vojenská správa. Armáda ho v roce 2005 vyřadila jako nepotřebný majetek a v roce 2009 prodala soukromé společnosti BM Rent.