Během té první bude d zřízen přechod v úrovni Ruské ulice. Při druhé etapě bude pak doprava svedená do jednoho pruhu. Kompletně hotovo by mělo být do konce června.

Svoz komunálního odpadu i bioodpadu bude zabezpečen po celou dobu prací v obvyklých termínech.