Magickým základem byly obyčeje spojené s posledním snopem a věncem z posledních obilných klasů symbolizující celou úrodu, obřadní forma uchování zbytku úrody jako základu příští. Předávání věnce hospodáři bylo spojeno s promluvami, které měly zajistit zdar celého hospodářství. Do roku 1948 byly všeobecně rozšířeny, poté již méně a méně.

Co vás čeká ve skanzenu?
1.00, 14.00, 16.00 hodin: Průvod ženců s dožínkovým věncem
11.15 hodin: Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje"

Po celý den:
Odborný výklad k výstavě "Od Markéty k Matičkám"
Na středočeské dudy hraje a zpívá Jan Vít Trčka
Ukázky a dílna pletení ošatek ze slámy
Dílna pletení ozdob ze slámy na dožínkové věnce
Sečení obilí
Dílna na kování hřebíků, ukázky kovářské práce
Bylinkářství
Pečení chleba a buchet v chlebových pecích
Speciální alkoholické nápoje, sirupy a marmelády