„Fakt si uvědomujeme, že most je ve stavu, v jakém je, situace je závažná,“ řekla hejtmanka Petra Pecková s tím, že ze strany kraje, který je investorem, je připraveno vše. „Je vysoutěžená firma, nalezena část financí, není to ale úplně jednoduché se získáním stavebního povolení, někteří účastníci řízení se odvolávají. Ale musíme to řešit urgentně, kusy mostu už odpadávají na kolejiště,“ uvedla hejtmanka.

Konsorcium firem, které bude provádět samotnou velkou rekonstrukci mostu, je vysoutěžené už od loňského jara. Během týdne by měl zasedat výbor Státního fondu dopravní infrastruktury, kde se bude rozhodovat mimo jiné o financích. Pak se plánovalo pokračování stavebního řízení a také řešení případných havarijních stavů, na které si Krajská správa a údržba silnic nechala zpracovat posudky. A dnes jsou známé jejich výsledky. Stručně řečeno – na nic nečekat a dílčí opravy havarijních částí začít opravovat hned. Začne se už v pondělí 19. dubna.

Velmi špatný až havarijní stav některých částí a konstrukcí mostu není podle vyjádření kraje důsledkem špatné údržby či nedbalosti vlastníka, tedy kraje, ale zapříčinily ho použité technologie a materiály a nevhodně řešené detaily v průběhu jeho výstavby na začátku devadesátých let.

„Stav těchto konstrukcí je po třiceti letech intenzivního provozu již za hranicí plánované, ale i reálné životnosti a jedná se o první opravu mostu v takovém rozsahu. Další její oddalování by mohlo vést nejen k nevratným poškozením nosných konstrukcí mostu, ale také k ohrožení životů a zdraví obyvatel, proto je třeba začít s opravami okamžitě,“ upozornil hejtmanky náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martin Kupka.

Fotogalerie: Nový most v Kolíně

Během letošní zimy se stav nosných konstrukcí mostu ještě výrazně zhoršil. Technický stav potvrdily nejen mostní prohlídky Krajské správy a údržby silnic, ale také expertní posudek ČVUT. Příslušný stavební úřad proto podle stavebního zákona nařídil Krajské správě a údržbě silnic k zajištění bezpečnosti provedení nezbytných úprav mostu.

„Jsem rád, že se s nezbytnou rekonstrukcí začne v brzké době. Není možné, aby nadále zhoršující stav mostní konstrukce ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu, případně i zdraví osob. Pevně věřím, že práce budou zajištěny tak, aby se na plynulosti provozu projevily v co nejmenší míře. I proto jsme společně jednali o průjezdnosti mostu v režimu 1 +1 dopravní pruh po dobu rekonstrukce a samozřejmě i výjimky pro nezbytné zásobování, odpadové hospodářství, IZS nebo MHD,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

K omezení ze čtyř na dva jízdní pruhy by mělo dojít na přelomu června a července, nyní, tedy v první fázi se bude jednat o lokální uzavírky na mostě a pod ním při zajišťování havarijních říms.

„Tato omezení budou pouze lokálního charakteru a budou na noční hodiny odstraňována. Termín vymístění nákladní dopravy z mostu bude záviset především na projednání s ministerstvem dopravy a Policií ČR, předpoklad je na začátku června. V nezbytně krátké době, zhruba dva víkendy, bude most uzavřen celý, protože bude probíhat výměna dilatačních závěrů,“ upřesnila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Ačkoli se aktuálně jedná o „dílčí“ opravy, v součtu by měly obnášet rozsah cca tří čtvrtin plánované velké rekonstrukce.