První budovou je č. p. 760, která slouží Základní škole Tyršova. Zateplí se část budovy, podkroví a půda, dojde k výměně oken, zhotovení rekuperace větrání i k instalaci nového osvětlení učeben. Práce by měly vyjít na 9,5 milionu korun. Město už vyhlásilo soutěž na zhotovitele, odsouhlasit by ho mělo letošní první zasedání zastupitelstva.

Druhým objektem je č. p. 56, budova městského úřadu. Předpokládané náklady na zateplení fasády a stropů a výměnu oken jsou šest milionů. Ještě než práce začnou, bude ale třeba udělat statické zajištění budovy.

Zateplení se dočkají také pavilony E a F v areálu nemocnice, kde jsou ordinace praktických a dětských lékařů, záchranná služba a sociální služby. Zde jsou předpokládané náklady osm milionů. Před zateplením pavilonu E dojde ještě na vybudování bezbariérového přístupu včetně WC a zprovoznění výtahové plošiny.