Město má nemovitosti kupovat za 25 milionů formou splátek bez navýšení. Součástí kupovaného majetku je také ubytovna a restaurace a podle názoru Čermáka – pokud se oceňuje stavba, která je pronajatá, musí se ocenit kombinací nákladového a výnosového způsobu, což by ve výsledku prý přineslo nižší cenu.

K zastupitelům se ale nakonec návrh vrátí beze změn. „Jsme rádi, že to, co bylo zastupitelstvu předloženo, bylo v pořádku,“ předeslal o starosta Michael Kašpar a zdůraznil, že radnice nebrala na lehkou váhu, když byl rozporován znalecký posudek.

„Nechali jsme vše znovu posoudit. Od znalce máme oficiální vyjádření s razítkem, že jak znalecký posudek, tak metoda, kterou použil, jsou v pořádku. Zároveň paní místostarostka s vedoucím odboru majetku jede na znalecký ústav, od kterého to chceme potvrdit,“ dodal Kašpar. Vedení města současně zvažuje, že by pro zastupitele zařídilo dobrovolné školení na znalecké posudky.

Po získání majetku hodlá město ubytovnu, která sloužila pro dělníky, zrušit, budovu opravit a udělat z ní ubytování pro sportovce.