„Rekonstrukce autobusového nádraží nemá žádné zpoždění, všechno jde podle plánu,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar.

Digitální systém se podle jeho slov bude instalovat až následně, tabule s jízdními řády autobusů a vlaků přijde na řadu až v poslední fázi, bude v místech současného vstupu na vlakové nádraží. „Zvažuje se, že se postaví předstěna, protože vlakové nádraží se bude rekonstruovat,“ zmínil místostarosta.

Zároveň také s ohledem na integraci Nymburska do systému Pražské integrované dopravy od 11. srpna a s tím spojenou změnou jízdních řádů některých autobusových linek bylo rozhodnuto, že digitální informační systém na novém terminálu bude zprovozněn až po tomto datu.

První dvě pozice nových zastřešených odjezdů nejblíže k centrálnímu náměstíčku, tedy k výstupu z nádražní haly, bude využívat městská autobusová doprava. Zbytek odjezdových zastávek pod zastřešením a tři zastávky v průběžném zálivu v Rorejcově ulici směrem k obchodnímu centru Futurum jsou vyčleněny pro regionální dopravu. Výstupní zastávky jsou situovány do zálivu podél chodníku do těsné blízkosti nádražní odbavovací haly. Příjezd na odstavy autobusů v počtu deset míst je z ulice Dukelských hrdinů a výjezd je do ulice Pod Hroby. 

Autobusy linek MHD by měly do svých odjezdových stanovišť zajíždět přímo, ve stanici by mělo dojít zároveň k výstupu cestujících prostředními a zadními dveřmi a nástupu cestujících předními dveřmi. Autobusy linek regionální a nadregionální dopravy by měly primárně využívat pro výstup cestujících dvou pozic výstupní zastávky podél budovy vlakového nádraží a poté opustit terminál výjezdní uličkou. Označníky s čísly a tištěnými jízdními řády budou ze stávajícího autobusového nádraží samozřejmě přemístěny na nová odjezdová stanoviště.

Nyní budou práce pokračovat úplnou uzavírkou ulice Dukelských hrdinů, kde se bude rekonstruovat kanalizace, vymění se plynovodní potrubí a udělají se nové povrchy vozovky a chodníků. Navazovat pak bude poslední etapa výstavby – nové parkoviště pro osobní automobily.

Kompletně hotovo by mělo být v podzimních měsících. „Rýsuje se to celkem pěkně,“ popsal cestující Kamil Říha.

Nové rozmístění odjezdů autobusových linek:
Zastřešený terminál           (nástupiště jsou číslovány směrem k poště)
Stanoviště 1 MAD       235001, 235501, 235006, 235506, 2350010, 235510
                                           235002, 235502, 235005, 235505, 235013
Stanoviště 2 MAD       235003, 235503, 235004, 235504, 235030, 235530
Stanoviště 3 REG         230421, 230424, 270025
Stanoviště 4 REG         230022, 230024, 230029, 230422
Stanoviště 5 REG         230045, 230046, 230048
Stanoviště 6 REG         240016, 240041, 240056, 230016
Stanoviště 7 REG         230041, 230049, 230050, 230053, 230055, 230056
Stanoviště 8 REG         230028, 230040, 230042, 230043

Záliv Rorejcova    (nástupiště jsou číslované směrem k Futuru)
Stanoviště 9 REG         230020, 230021, 230023, 230025, 230026, 230360
Stanoviště 10 REG         200012, 230680
Stanoviště 11 REG         230039, 230027