Stavební firma složité zastřešení historické památky tvořila něco přes půl roku (od února do podzimu loňského roku). Vazba tvarově složitého barokního mansardového krovu se vytvořila podle fotografické a plánové dokumentace původního zastřešení uloženého v archivu Národního památkového ústavu. Povedlo se a střecha je opatřená i novou korouhví.

Na vavříny vítězství v klání cechu klempířů má skutečně nárok. Těsně den poté, co dělníci sundali ze střechy lešení, se přes Kolínsko přehnal silný vichr. A nová střecha krytá šindelem odolala. Neuletěla ani plechová korouhev, zhotovená podle dobových předloh uložených ve sbírkách Muzea Kouřimska v Kouřimi.

Cenná historická tvrz byla bez zastřešení zhruba 40 let, od doby, kdy střechu v 70. letech strhla vichřice. Celou tu dobu do památky pršelo.

Střecha i statické zajištění věže

„Současně se zhotovením střechy bylo provedeno statické zajištění věže, jejíž silně narušené zdivo muselo být na několika místech zpevněno kovovými táhly," uvedl Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, které po skončení rekonstrukce tvrze do jejího areálu přestěhuje své depozitáře.

A nejen to. Areál tvrze, která patří k nejcennějším svého druhu v naší republice, bude po dokončení postupné rekonstrukce přístupný veřejnosti. Ve tvrzi a obytném domě budou vybudovány expozice o životním stylu drobné šlechty na venkově ve středověku a raném novověku a o životě statkářských rodin na Kolínsku v 19. století.

Do tohoto stavu zbývá ovšem ještě dlouhá cesta. Hlavní věž už je z podstatné části opravená, pracuje se na interiérech. Poškozený, přesněji řečeno rozpadající se, je ale také renesanční most. Bude jej třeba podepřít a doplnit vypadané prvků. Zdivo začíná vypadávat i v dalších částech areálu. V polygonální baště hrozí zřícení kleneb, také na ni bude po opravě klenby umístěna střecha.

Další etapy záchranných prací

O další etapě záchranných prací jednali nyní na své poslední schůzce radní Středočeského kraje, který je majitelem objektu – v havarijním stavu vykoupil tvrz v roce 2012 od soukromého majitele po mnoha letech neúdržby a chátrání.

„V rekonstrukčních pracích hodláme v každém případě pokračovat. Hradenínská tvrz je velice cennou památkou, kterou musíme zachránit a uchovat ji pro další generace. Navíc vytvoření centrálního depozitáře výrazně pomůže Regionálnímu muzeu v Kolíně, kterému vhodné prostory pro depozitář výrazně chybí," říká náměstek hejtmana Marek Semerád.

Potřeba budou desítky milionů

„V další fázi rekonstrukce tvrze v Hradeníně chceme využít zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu," uvedl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. „Odhad ceny stavebních prací, zřízení centrálního depozitáře a vybudování expozic v areálu tvrze v Hradeníně dosahuje částky 59 milionů korun bez DPH," sdělil středočeský hejtman Miloš Petera.