Tuto středu mělo pro obyvatele Zásmuk skončit zhruba roční martyrium spojené s potížemi způsobenými rekonstrukcí silnice I/2, neboli hlavního průtahu městem. Původně plánované datum ale splněno nebude. „Termín se nedodrží a další je stanovený na 31. října tohoto roku,“ řekl deníku starosta Zásmuk Jiří Pechar.

Místní obyvatelé tak budou muset stále řešit podle jejich slov nemalé potíže. Deníku se ozval mimo jiné Martin Zvoník ze Zásmuk, který si stěžuje na objízdnou trasu a policejní kontroly. „Je zde zákaz vjezdu. Kvůli dvě stě metrům objížďky bychom museli absolvovat trasu přibližně 7 kilometrů. Navíc tu v poslední době stávají policisté hlavně ráno, když jezdíme do práce a jsou zde pokutování hlavně občané Zásmuk,“ zlobí se místní obyvatel.

Místní obyvatelé by měli mít výjimku

Podle slov starosty Zásmuk by místní obyvatelé měli mít při vjezdu do zákazu výjimku. „Když tam má někdo trvalé bydliště, tak by Policie České republiky měla tolerovat toto porušení. Je to nepsané pravidlo, které bylo řečeno při projednávání této objížďky na krajském úřadu za přítomnosti Policie České republiky, která to má na starosti,“ objasnil problém starosta Zásmuk Jiří Pechar.

Vysvětlení policie

Policie České republiky zastává k výše uvedenému problému jednoznačné stanovisko a vysvětluje občanům, jak musí policista postupovat, a v čem zřejmě dochází k nedorozumění. „Pokud do zákazu vjezdu vjede auto, policista ho zastaví, protože neví, že je to místní občan, který tudy zrovna jede domů. Policie pak u zastaveného vozidla musí udělat základní kontrolu, a jestliže shledá, že něco není v pořádku, uloží pokutu. Ale není to za vjezd do zákazu vjezdu, ale za něco jiného a lidé to často špatně pochopí,“ uvedl Deníku vedoucí kolínského dopravního inspektorátu PČR Vlastimil Hruška.

Podle jeho vysvětlení policisté musí zastavit každé auto, které do zákazu vjezdu vjede. Když by to neudělali, porušili by zákon.

Vedoucí dopravního inspektorátu rovněž zdůrazňuje, že kontroly nejsou orientovány na konkrétní hodinu, ale probíhají náhodně. „Soustřeďujeme se tady na to, aby do zákazu vjezdu nevjížděla nákladní vozidla, to je priorita, a proto tu toto dopravní omezení vlastně je. Mezitím se podaří odchytit i nějaká osobní vozidla, ale to se neděje v konkrétních hodinách. Jedná se o nepravidelné obchůzky,“ podotkl Hruška.

Upozornění

Od pondělí 14. září 2009 bude z důvodu rekonstrukce silnice I/2 autobusová zastávka „Zásmuky Dupanda“ přemístěna pro oba směry k nádraží před restauraci „Dobrá hospoda“. Tato zastávka bude sloužit po celou dobu úplné uzavírky 4. etapy silnice I/2.

Od soboty 19. září 2009 bude úplně uzavřena silnice I/2 v úseku křižovatky u Dupandy. Z tohoto důvodu bude autobusová zastávka „Zásmuky Vršice“ zrušena bez náhrady. V Doubravčanech bude autobusová zastávka přemístěna k domu č.p. 93, k těsné blízkosti křižovatky na Toušice.

Prodloužením objízdné trasy dojde i k drobným časovým posunům v jízdních řádech. Více informací poskytují dopravci.

Tereza Hölzlová