V listopadu loňského roku vyjela poprvé stavební technika na výstavbu kanalizace a vodovodu v Zásmukách. Výstavba bude prováděna v ose hlavní komunikace, procházející městem. Práce podle plánu mají skončit v červnu letošního roku. Situace se ovšem neobešla bez dopravních komplikací. Dopravu sice řídí světelná signalizace, ale dlouhé kolony se tvoří v obou směrech omezení. „Město Zásmuky obdrželo v loňském roce dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na projekt „Splašková kanalizace“ ve výši pěti milionů korun,“ vylíčil starosta Zásmuk Jiří Pechar. Z dotace, kterou lze čerpat pouze na výstavbu kanalizace, nikoliv vodovodu, bylo v loňském roce vyčerpáno již více než jeden a půl milionu korun. Část výstavby bude hrazena z městského rozpočtu v roce 2008. „Celková cena za výstavbu kanalizace a vodovodu by měla činit přibližně 12 mil.korun,“ podotkl starosta Pechar. Splašky budou gravitačním systémem přemístěny do přečerpávací jímky, odkud rovnou zamíří do městské čistírny. Souvisí výstavba kanalizace a vodovodu s plánovanou rekonstrukcí hlavního průtahu? „Z důvodů dotačních podmínek musí město zrealizovat výstavbu kanalizace v tradse průtahu již v roce 2008 v předstihu před samotnou rekonstrukcí povrchu silnice I/2.“ objasnil Jiří Pechar. Zároveň poukazuje na jednání Ředitelství silnic a dálnic. „Nevím přesně, kdy s opravami silnice začnou. Snad v letošním roce,“ podotkl. Přitom vozovka si nový kabát jistě zaslouží. „Silnice mi připomíná tankodrom. Přejít v některých úsecích z jedné strany silnice na tu druhou je téměř nadlidský výkon. Místy je vozovka dokonce propadlá,“ postěžovala si zásmucká důchodkyně. „V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je rekonstrukce zásmuckého průtahu plánována k zahájení v roce 2009. Pro letošní rok jsou v návrhu rozpočtu schváleny pouze prostředky na přípravu ve výši 4 078 000 korun,“ nastínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková. Podle slov Martiny Vápeníkové to není šťastné řešení. „Stavba je projekčně připravena, má platné stavební povolení a ŘSD je schopno stavbu zahájit prakticky okamžitě. Proto proběhla řada jednání mezi ŘSD a SFDI a výsledkem je příslib pokrytí potřeby této stavby prostředky v rámci rozpočtových změn v průběhu letošního roku, jež by umožnily tuto stavbu zahájit. Rozpočtový stavební náklad činí 73 906 000 korun,“ objasnila situaci Martina Vápeníková. Podle vyjádření zaslaného Kolínskému deníku z Ředitelství silnic a dálnic je snahou ŘSD i SFDI stavbu zahájit, a pokud možno i dokončit, ještě v letošním roce, v opačném případě bude stavba realizována podle již schváleného rozpočtu v roce 2009. „Jak bude vyřešena při rekonstrukci doprava, netuším. Objízdné trasy jsou věcí ŘSD. Myslím si, že opravy budou probíhat po etapách. Nedokážu si představit situaci, kdy bude uzavřen celý úsek najednou,“ uvedl starosta Jiří Pechar.