„Části ulic, které byly dlouhodobě ve špatném stavu se opravily," začal Josef Krombholz tím, co se v poslední době podařilo. Ulice prý dostaly nové drenáže a asfaltový povrch. „Stihlo se to ještě na konci roku," konstatoval starosta, že tato akce se stihla dokončit již v loňském roce.

Zkoladoudovali rybník

V nedávné době však podle něj Zásmučtí také kolaudovali obnovený rybník. Revitalizaci historického rybníka z části financovalo město, ale částečně Zásmučtí také využili dotace. Stejně tak dotaci využili na zateplení budovy mateřinky. Ta podle Josefa Krombholze začne co nevidět. Starosta prozradil, že na tuto akci město vynaloží celkem přes pět milionů korun. Je tak jasné, že tuto akci by město nemohlo financovat pouze ze své kasy. Dále chce město v letošním roce doupravit náměstí Komenského. Část je již zrekonstruovaná, ale je třeba dodělat chodníky. „Víc se letos rozmachovat nebudeme," uzavřel téma investic Josef Krombholz s tím, že město ještě bude muset vyřešit situaci, která nastala okolo sanace Vlčího dolu. Jak jsme vás informovali v minulých vydáních, město akci zastavilo. Není však jasné, zda Zásmuky zaplatí sankci od ministerstva financí a jak bude vysoká.

Potřebovali by kanalizaci

To, co si však město naplánovalo na tento rok, chce stihnout. „A děláme samozřejmě také drobnější věci, kromě těch výše jmenovaných," dodal ještě starosta. Kdyby však město mělo dostatek financí, vedení by vědělo, kam investovat. „Nejsme odkanalizovaní," podotkl Josef Krombholz a dodal, že kanalizace jistě pálí více obcí a měst. Podle něj není v podstatě čtvrtina Zásmuk připojená na kanalizaci. „Chtěli bychom na kanalizaci připojit také Sobočice," konstatoval starosta, že právě tato část Zásmuk se nabízí k odkanalizování v další etapě. 

Čerpali dotace

Také Zásmuky, přesněji Doubravčany potrápila velká voda, která zasáhla okres před dvěma lety. Místem totiž protéká Vavřinecký potok. „Zásmuky jsou na kopci," osvětlil starosta, že samotného města se povodňová hrozba netýká.
Ohrožených je tedy hlavně sedm usedlostí v Doubravčanech. V současné době však Zásmuky žádné peníze na protipovodňová opatření nečerpají. Prý není potřeba nový rozhlas ani siréna. „V Doubravčanech v případě nebezpečí všechny domy oběhne za čtvrt hodiny posel," vysvětlil Josef Krombohlz. V minulosti prý však na povodňové škody Zásmuky dotace čerpaly. „V současné době již není nic akutního, na co bychom potřebovali čerpat peníze," konstatoval starosta. 

Nové auto pro hasiče

Podle něj by si však místní hasiči zasloužili nové auto. Podle něj však město nemůže vynaložit takové finance, aby auto zaplatilo ze svých zdrojů. „Musíme zjistit, zda nelze využít nějakou dotaci," řekl. Podle něj to však není otázkou letošního roku. Podle něj by si hasiči nové auto zasloužili. Jezdí i na soutěže, mají mládežnické i ženské družstvo a jsou úspěšní. „Hasiči jsou dneska nejaktivnější složkou města," chválil dobrovolníky Josef Krombholz. Nezapomněl podotknout, že v nedávné době došlo k opravě střechy na hasičárně a vybudovala se také klubovna pro mládež.