Podle jeho slov je kapacita školy plná, nenaplní ji však jen místní. Dochází sem totiž také děti z okolních obcí. Ne vždy se dostane na všechny žadatele. Ti však mají ještě možnost navštěvovat jiné školní zařízení. Školní družina je prý v prostorách mateřinky. Zásmučtí by tak chtěli družinu přesunout jinam, jelikož do prostoru mateřské školy nepatří a vlastně také tam zabírá místo, které by mohlo být využité pro předškolní vzdělávání. „Ve školce by pak mohla být ještě jedna třída," míní Josef Krombholz.

Ovšem problém by právě nastal s tím, kam družinu vlastně přesunout, jelikož v budově základní školy není místo. Škola je totiž podle Josefa Krombholze plná. Z některých tříd totiž v posledních letech vznikají odborné učebny. Tudíž pokud by Zásmučtí chtěli zvětšit kapacitu předškolního vzdělávání, ihned by narazily v tom základním školním. „Jestli se potvrdí demografické křivky a děti se přesunou z mateřinek do škol, bude více kapacita potřeba právě ve škole," řekl starosta Zásmuk. Právě tam nás ten nedostatek míst potom bude trápit, konstatoval. V současné době však prý Zásmuky tato otázka netrápí nikterak zásadně. Toto téma tedy není ve městě prioritou. Město však prý oslovilo ostatní obce v okolí, zda podepíší smlouvu, že budou děti posílat právě do Zásmuk. „Pak má jistotu jak obec, tak škola," vysvětlil. Škola má díky takové smlouvě větší přehled o počtu možných žáků a o naplněnosti. Obec, kde škola není zase jistotu, že se jejich občané mohou obrátit právě na zásmuckou školu a ta jejich děti ráda přijme. Do Zásmucké školy dochází děti z širokého okolí. Podle Josefa Krombholze sem dochází žáci z Horních a Dolních Chvatlin, ze Skvrňova, Církvice nebo Malotic. Na druhý stupeň dojíždí také děti z Bečvár.

Malotičtí si prý mohou vybrat, zda budou dojíždět raději do Zásmuk nebo zvolí například školu v nedaleké Kouřimi. Zásmučtí v současné době opravují záchody pro žáky. „Každý rok opravíme jeden," vysvětlil Josef Krombholz. Škola prý část potřebných peněz dává ze svého fondu a částečně na tyto opravy přispívá město. Kapacitu školy neřeší jen Zásmučtí. Obdobný problém mají také v Kostelci nad Černými lesy, kde je spádová základní škola. V současné době školu navštěvuje 720 dětí. „Do dalšího školního roku však očekáváme, že školu bude navštěvovat mezi 760 a 770 žáky," vysvětlil starosta města Jiří Kahoun. Podle něj je tento počet žáků opravdu na hraně, což znamená, že se už přespříští rok možná nevejdou. Město chce proto přikoupit budovy a školu rozšířit. Jenže není jasné, zda na nákladný projekt město získá peníze z dotací nebo bude muset vymyslet řešení, které by v případě neúspěchu utáhla samotná městská kasa.