Řeč je o zásmuckém klášteru. „Žáci zásmucké základní školy a sedlčanské základní umělecké školy vytvořili výtvarná a literární díla s námětem, co je asi za uzavřenou zdí zásmuckého kláštera," řekla ředitelka zásmucké školy Hana Kovářová.

Součástí byla ale také pouť od drahobudického kostela a bohoslužba, která se v nepoužívaném klášteře konala po vernisáži výstavy uměleckých děl mladých kreativců od šesti do sedmnácti let.

Více jsme si o akci popovídali s Kamilem Vrzalem, který je pátým rokem knězem ve farnosti Uhlířské Janovice, pod kterou Zásmuky spadají.

Součástí byla pouť mezi sedmi kostely. Co to je za trasu?

Farnost spravuje devatenáct kostelů. To je hodně staveb, některé jsou zapomenuté, uzavřené, nenavštěvované, nekonají se tam pravidelně bohoslužby. Když jsem převzal farnost a přemýšlel jsem o významu kostelů, napadlo mě, že každý má co říct. Každý rok vybereme sedm kostelů, kde se pravidelně bohoslužby nekonají, ke kterým putujeme.

Jak to vypadalo tentokrát?

Šli jsme z Drahobudic, což je asi šest kilometrů. Vernisáž a mluvené slovo přiblíží význam kostela a potom se slaví mše svatá.

Otevře se klášter v Zásmukách nastálo?

Snaha je, aby klášter sloužil. Historicky ale byly kláštery objekty vždy uzavřenější. Ale komunita bratří tu není a výhledově obnovena zřejmě ani nebude. Klášter je ale významnou památkou, díky dlouholeté snaze se ho podařilo zachránit, už jsme ve fázi, kdy jdeme do interiéru.

Jsme stále ateisté, jak se o Češích říká?

Nemyslím si to. Spíše se domnívám, že je problém přihlásit se k autoritě církve, veřejně vyznat víru. Setkávám se s tím, že lidé víru hledají, mají problém ji pojmenovat. Touha po duchovním životě je ale veliká. Spíše to vidím jako celkovou krizi autority.