„Do budoucna by na místě ječných půd mělo být něco dostavěno,“ potvrdil místostarosta Michael Kašpar. Ideální by podle jeho slov bylo spodní část využít jako centrální archiv pro městský úřad i jako archiv a sklad knihovny a nad nimi vybudovat novostavbu knihovny. Ta měla být podle původních plánů místo někdejší spilky. Město však nepředpokládá, že by na to dostalo povolení od památkářů už jen kvůli tomu, že by se tam musela měnit výška stropů. 

Takže ideálnější se podle místostarosty jeví propojení s Žerotínským palácem přímo na zmíněných sklepech. „Je to myšlenka, která by se dala zrealizovat, uzavřela by areál zámku, propojila by podnikatelský inkubátor, knihovnu a Žerotínský palác, kde by konečně mohly vzniknout vnitřní prostory, do kterých se postupně chceme pustit po pracích na fasádě,“ uvedl starosta. Zdůraznil však, že celkově se jedná o výhled na deset až patnáct let. 

Jak doplnil místostarosta Tomáš Růžička, řešila se i sladovna, ovšem odhadnuté náklady jen na vnější část jsou 24 milionů. Je totiž třeba dát opravit střechu, svody, okna, římsy atd. 

Nejbližší akcí po fasádách je záměr obnovit původní bránu do nádvoří ze Sokolské ulice. Dnes je zazděná, z druhé strany je sklad. „Letos by se na to měl zpracovat projekt,“ upřesnil místostarosta Kašpar.

„Tak krásně opravený zámek, jako mají třeba v Poděbradech, asi nikdy mít nebudeme, ale každý krok ke zlepšení je dobrý. Chápu, že to všechno stojí obrovské peníze,“ popsal Kolíňák Milan Šindelář.

Opravy v areálu zámku postupně probíhají už řadu let. Jednou z nejznatelnějších změn je zbourání vysoké, betonové spilky před 11 lety nebo odstranění zmíněných ječných půd. Město o jejich odstranění usilovalo již delší dobu předtím, stále ale nenacházelo shodu s památkáři v tom, co v areálu zámku památkově chránit. Vše pak vyřešila větrná bouře Emma před 10 lety. Viditelné jsou samozřejmě i nové fasády. V areálu zámku byl také dostavěn a v roce 2015 zprovozněn podnikatelský inkubátor. Opomenout by se nemělo také zajištění krásných původních renesančních sgrafit na západním průčelí západního paláce.