Na roky 2021 až 2027 totiž Kolín počítá s vypsáním velkých evropských dotací na protipovodňová opatření, kterých by chtěl využít zejména na Zálabí. „Podle protipovodňové mapy by tam při stoleté vodě mohlo dojít k velkým škodám na majetku, zhruba kolem pěti set milionů korun,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Navrhuje se proto vybudování zmíněné hráze přes pole a zahrady za Třídvorskou ulicí. Teoreticky by po ní mohla v budoucnu vést třeba stezka pro pěší nebo cyklostezka. „Teď musíme určit, kudy přesně by měla vést,“ říká starosta. Odborná firma proto nyní udělá studii, prověří pozemky a zahájí jednání s vlastníky, zda by byli ochotní plochy prodat nebo dlouhodobě pronajmout. „Tak zjistíme, jestli to vůbec půjde. Pozemků je více než šest desítek. Pokud by některý z vlastníků jednoznačně prodat nechtěl, bude se hledat jiná cesta po městských pozemcích. Když to půjde, přijde na řadu projektová dokumentace ve spolupráci s Povodím Labe. Město zpracuje studii, která bude stát cca 180 tisíc a dokumentaci pro územní řízení. Investorem je pak Povodí,“ konkretizoval starosta.

Zamýšlená dotace by mohla pokrýt až osmdesát pět procent nákladů. Možná pět procent by mohlo být spolufinancování státu. Hrubý odhad nákladů na vybudování protipovodňového valu je kolem 200 milionů korun.

Že voda dokáže udeřit značnou silou, ukázala na Zálabí zdaleka ne poprvé letos v červnu. Řadu hodin hasiči v Sendražicích bojovali výkonnými čerpadly s přívaly vody a když už to vypadalo, že se situaci podařilo zvládnout, přehnala se potokem vlna. Rybník Haltýř se totiž nakonec přelil přes stavidlo.

Město Kolín už před časem investovalo víc než deset milionů do modernizace informačního varovného systému, jehož součástí jsou i měřiče hladiny na všech malých tocích. Pokud se tedy začne hladina zvedat, dozví se o tom patřičné instituce během několika minut.