K poslednímu září tohoto roku totiž navštěvuje školu 121 žáků. Minimální počet žáků v jedné třídě je deset žáků. V sedmé třídě je však v letošním roce jen devět žáků, tedy o jednoho méně než je minimum. Podle zákona tak škola potřebuje výjimku na jednoho chybějícího žáka. A o té musí rozhodnout právě obec jakožto zřizovatel základní školy. Současně se však musí zavázat, že uhradí rozdíl výdajů mezi normativem a skutečnou potřebou školy za jednoho chybějícího žáka. Zastupitelé i přítomní občané mohli k této věci veřejně sdělit své stanovisko, nakonec zastupitelé hlasovali a zavázali se uhradit rozdíly výdajů za každého chybějícího žáka do minimálního počtu žáků.