Také třeba v Zásmukách už začali na městském úřadě v tomto období upřednostňovat písemný, telefonický nebo elektronický kontakt, osobní kontakt pak v úředních hodinách za dodržování hygienických opatření, tedy použití roušek, stále dodržovat přiměřené odstupy, při vstupu použít dezinfekci rukou. V neúředních dnech je možné použít zvonek u vstupních dveří. Pro všechny úhrady se upřednostňuje platbu kartou.

I Kolín kvůli zvýšenému výskytu onemocnění covid 19, aby ochránil zaměstnance a zachoval chod městského úřadu, žádá obyvatele, aby minimalizovali osobní jednání a pro komunikaci s úředníky využívali e-mail či telefon. Radnice doporučuje zvážit naléhavost vyřízení záležitostí a úřad navštívit jen v neodkladných případech. Na sjednání termínu schůzky lze využít on-line rezervace, na zaměstnance úřadu je možné obrátit s i prostřednictvím datových schránek, k dispozici je Portál občana.

V Českém Brodě na celou situaci jdou podle slov tajemníka Aleš Kašpar trochu jinak. „Snažíme se frekventovaná pracoviště směnovat, abychom se nedostali do karantény ve vyšším počtu. Každý vedoucí situaci řeší individuálně pro svůj odbor,“ popsal Aleš Kašpar.

„I v jarní vlně jsme nabádali k maximálnímu využívání rezervačního systému. Úřední hodiny neomezujeme. Například zaměstnanci, kteří se nyní vrátili v pořádku z karantény, teď naopak mají sjednané s občany schůzky na čtvrtek, pátek, tedy mimo tradiční úřední hodiny. Zkrátka řešíme situaci operativně,“ shrnul tajemník s tím, že do středu pozornosti se nyní dostává také příprava voleb, takže se město musí soustředit na členy komisí a další, kteří na volbách pracují.

V Týnci nad Labem zatím vyčkávají a úřední hodiny na radnici neomezují. „Uvidíme, co přinese příští den,“ řekl starosta Dušan Žmolil.