Zahrádky se využívají už mnoho let, výpovědní lhůta je ale v nájemní smlouvě od začátku sjednaná pouze na jeden měsíc. Výpověď z nájemní lidé dostanou nejpozději posledního ledna tak, aby nájem skončil k poslednímu březnu, nemocnice je o záměru informovala už s předstihem. K poslednímu březnu by tedy měli vyklizené zahrádky předat.

Pokud by se tak nestalo, může je nemocnice nechat vyklidit na náklady nájemce. Podle slov ředitele Petra Chudomela však nemocnice nabízí součinnost, na základě písemné dohody může drobné stavby a věci z pozemku případně i porosty nechat odstranit nemocnice na své náklady.

Zároveň vedení nemocnice zvažuje, že nabídne těm nájemcům, kteří budou s nemocnicí spolupracovat a u jejichž zahrádek to bude možné, možnost dohody o dočasném užívání pozemků za symbolickou částku ještě alespoň po část letní sezóny. „Tedy do doby, než budou muset být bezpodmínečně zahájeny přípravné a stavební práce,“ uvádí ředitel nemocnice. To znamená, že by část zahrádkářů měla na vyklizení nebo třeba i sklizeň čas ještě přibližně do srpna.

Místo, kde jsou nyní využívané i z části již nevyužívané zahrádky, by mělo vyrůst parkoviště s kapacitou nejméně 500 vozidel. Sloužit bude pro klienty nemocnice i její zaměstnance.