„Jedná se o rekonstrukci stávajících silnic III. třídy č. 3297, 3284, 32914 a 32915. Stavební náklady jsou ve výši 31,7 milionu korun," upřesnil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Rekonstrukcí se dosáhne nové technické kvality komunikace, sníží se náklady na údržbu komunikace a samozřejmě zvýší bezpečnost provozu.

Práce jsou rozděleny do pěti etap, aktuálně se začalo pracovat na první z nich, a to Cerhenicích. Práce na této etapě by měly skončit 11. května. V Cerhenicích je uzavřen úsek o délce 920 metrů, místo je třeba objet přes Velim, což představuje zhruba osm kilometrů. Pro linkovou autobusovou dopravu je rekonstrukce této části silnice rozdělena na dva úseky: První část – rekonstrukce úseku po křižovatku na Dobřichov, druhá část – od křižovatky na Dobřichov po křižovatku Velim.

Spoje linky 230055 jezdí přes Ratenice do Peček a dále až do Cerhýnek, kde se otočí a jedou po stávající trase. Spoje linky 270039 od Sokolče přes Cerhenice do Peček jezdí po objízdné trase přes Velim a dále přes Ratenice do Peček.

Po první etapě, jíž je průtah Cerhenicemi, se práce posunou na spojnici Cerhenic a silnice I/12. Následně pak se bude pokračovat od Cerhenic směrem na Ratenice a Vrbovou Lhotu.