Město pak oba projekty předfinancovalo, škole budou totiž dotační peníze vyplacené až zpětně nyní po dokončení prací.

V multimediální učebně se žáci nejčastěji scházejí na výuku cizích jazyků a informačních technologií. Ve školních dílnách se pak zaměřují na práci s různými typy materiálů, jako jsou dřevo, plast, železo, papír atd. K dispozici mají také sety stavebnice Merkur a Lego Mindstormes, prostřednictvím kterých se učí sestavovat a programovat roboty.

Vybudování moderní učebny a dílen vyšlo na 6,2 milionu korun. Na výuku s využitím moderních ICT technologií a návrat k polytechnické výuce jsou prioritami, na které se škola chce zaměřovat.