„Žáci se seznámili se vzácnými druhy žijícími ve významných přírodních lokalitách Kolínska, pozorovali stavbu těla hmyzu, uvědomili si význam hmyzu pro biodiverzitu. Dílnami žáky provedla postavička Ferdy mravence, díky které si mimo jiné připomněli významného spisovatele, ilustrátora a entomologa Ondřeje Sekoru,“ uvedla učitelka Zdenka Vančurová.

Připraveno bylo i zpestření v podobě návštěvy Ladislava Zedníka, který je specializovaný paleontolog, geolog, spisovatel, redaktor a nositel ceny Magnesia litera 2016. „Naši školu navštívil s programem Mobilní Trilopark. Žáci měli možnost vyzkoušet si metody paleontologického výzkumu a dozvědět se zajímavosti z historie života na planetě Zemi,“ potvrdila učitelka.

„Všichni si projektový den užili, dokonce si domů odnášeli vlastnoručně vyrobené odlitky zkamenělin. Den Země byl jen jednou z aktivit badatelského projektu „Hmyzí olympiáda“, který se koná za podpory města Kolína a Středočeského kraje,“ poznamenala na závěr Zdenka Vančurová.