„Pro naši školu nebylo toto téma úplnou novinkou, jelikož v rámci pravidelných branných kurzů, které se konají dvakrát ročně ve všech ročnících, si žáci osvojují zásady první pomoci, seznamují se s pravidly chování při mimořádných situacích, s prací jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, s nimiž ve stavech nebezpečí a nouzových stavech spolupracuje také Armáda České republiky," řekla Linda Johanidesová ze čtvrté základní školy v Kolíně.

Hlavní činnost armády, kterou je především obrana státu při stavech ohrožení a v případě válečného stavu, se stala podle Lindy Johanidesové samostatným tématem v rámci výuky člověk a jeho svět na 1. stupni a výchovy k občanství na 2. stupni.

„Není nad to, když žáky zasvětí do problematiky přímo člověk z oboru," pochvaluje si Linda Johanidesová. Na 4. základní školu zavítali zástupci Ministerstva obrany, kteří se věnují přípravě občanů k obraně státu na základních školách a skupina profesionálních vojáků z 21. základny taktického letectva v Čáslavi.
„Žáci 2. stupně se v praktické části věnovali ochraně před chemickým útokem, poskytování první pomoci a obvazové technice. Ve druhé části se seznámili s hlavními úkoly, vybavením a výcvikem vojáků, nejen z 21. základny taktického letectva Čáslav. Měli jedinečnou příležitost setkat se s pilotem nadzvukového letadla JAS – 39 Gripen, vidět a osahat si pilotní výstroj, zhlédnout záběry výcviku pilotů při zatížení 9G a při katapultáži do rozbouřeného moře," shrnula učitelka.

Podle jejích slov bylo vidět, že se žáci nechali zcela vtáhnout do problematiky, zahrnuli vojáky nesčetnými dotazy, chtěli si na vše sáhnout a vyzkoušet si. „To se jim podařilo například u výzbroje zástupců Strážní roty, kteří žákům přivezli ukázku zbraní," upřesnila Linda Johanidesová.

Celý program byl podle ní skvěle zorganizovaný, pro žáky velmi přitažlivý a to prý určitě i proto, že zástupci Ministerstva obrany měli připravené drobné odměny s vojenskou tematikou.

„A aby ani děti z prvního stupně nepřišly zkrátka, před konáním akce byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Armáda České republiky. Vojáci pak sami vybrali deset výtvarných prací a žáky odměnili," vyprávěla učitelka a na závěr děkovala všem, kteří se na akci podíleli.