Na uskutečnění nejdůležitějších oprav a sanačních prací rada vyčlenila tři miliony korun. „Dle posudků statika a architektky se stav tvrze za poslední rok i vlivem klimatických změn rapidně zhoršil. Hrozí nevratné či následně těžko odstranitelné škody. Proto jsme se rozhodli poskytnout peníze na záchranu této vzácné památky," vysvětlil hejtman Josef Řihák.

„Jsem velmi rád, že se podařilo prosadit uvolnění prostředků z havarijního fondu, nyní v době po povodních se peníze hledají skutečně velmi těžko," řekl náměstek hejtmana Marek Semerád.

„Samozřejmě jsme rádi, prostředky využijeme na první fázi nejnutnějších zajišťovacích prací v areálu tvrze, konkrétně půjde o statické zajištění věže a zhotovení střechy," říká Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea Kolín, jehož součástí od loňska tvrz je a které ji chce postupně opravit a zpřístupnit veřejnosti. „Doufám, že se podaří najít i další prostředky na dokončení odstranění havarijního stavu," dodal ředitel.

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku. V 19. století byla upravena do podoby výstavné selské usedlosti, která však ve druhé polovině 20. století prošla obdobím nejhlubšího úpadku a celkové devastace.