Na kůrech kostelů Všech Svatých v Olešce a sv. Šimona a Judy v obci Vitice, které jsou spravovány Římskokatolickou farností Kostelec nad Černými Lesy, se nacházejí menší varhany, které svými kvalitami vyčnívají nad mnohé okolní nástroje. „Varhany v Olešce od varhanářské firmy Rejna-Černý slaví letos 120 let, varhany ve Vitici postavené pražským varhanářem Karlem Schiffnerem jsou ještě o 7 let starší," popsal organolog Štěpán Svoboda unikátnost varhan.

Oboje varhany byly však v minulých desetiletých ve špatném stavu. Byly rozladěné, zanesené mnohaletými nánosy prachu a silně napadené červotočem. To potvrdil také farář Jaroslav Lízner .

„Před několika lety byla snahou místních občanů v obcích Oleška a Vitice založena vánoční tradice setkávání občanů s žáky hudební školy a gymnázia," začal Svoboda vyprávění o tom, z jakého důvodu se začalo uvažovat o opravě varhan. Podle něj snahu a výkony mladých hudebníků opakovaně kazil špatný stav obou varhan. Projekt na jejich ochranu vznikl z iniciativy hudebníků, farnosti Kostelec nad Černými Lesy, obce a občanského sdružení Pro Olešku krásnější.

Díky dotaci ve výši téměř sto šedesáti tří tisíc, kterou věnovalo MAS Podlipansko, se letos mohlo přistoupit k opravě obou varhan. Zbytek částky, tedy necelých osmnáct tisíc korun musela zafinancovat církev. „Farnost neměla tolik peněz, proto obec nabídla, že ji finance na opravu varhan půjčí," řekl starosta Olešky Jaroslav Vedral.

Úkolu opravit varhany se zhostil Martin Tvarůžka z Bílovce, který na varhanách pracoval od června až do poloviny října. „Varhany byly rozebrány, vyčištěny a napuštěny prostředky proti červotoči, opraveny byly píšťaly, klaviatury a vnitřní zařízení a k měchům byl připojen varhanní motor," vypočítal organolog Štěpán Svoboda.

Při opravě se ukázalo, že červotoč poškodil dřevěné píšťaly olešských varhan do té míry, že se je nepodařilo v rámci omezeného rozpočtu opravit. Tyto píšťaly byly zakonzervovány, uloženy a pokud se najdou dárci, budou opraveny a vsazeny opět na své místo do varhan. „Varhanář toho i přesto udělal mnohem více než vzhledem k rozpočtu musel," pochvaloval si práci Martina Tvarůžky farář Jaroslav Lízner.

„Kdo by se chtěl pokochat zvukem královského nástroje, má příležitost v Olešce každou první neděli v měsíci v 11:30, v obci Vitice pak každou druhou sobotu a čtvrtou neděli v měsíci od 17 hodin," zve do kostelů Štěpán Svoboda širokou veřejnost. V obou kostelích se také uskuteční v listopadu a v prosinci koncerty duchovní hudby, adventní a vánoční koncerty za účasti mladých hudebníků.