Štolmířský kostel je jednou z nejvýznamnějších barokních památek na Kolínsku. Ve špatném stavu je celý, ovšem nejhůře je na tom především střecha, krovy a statika. Poslední větší oprava objektu se uskutečnila kolem roku 1935.

Jak uvedl českobrodský místostarosta Tomáš Klinecký, město se nechalo vypsáním sbírky inspirovat v nedalekých Tismicích. „Zhruba za rok se tam vybralo 130 tisíc na varhany v tamní bazilice,“ uvedl.

Vlastník kostela, Římskokatolická farnost Český Brod, má po několika letech hotovou projektovou dokumentaci. Z havarijního programu ministerstva kultury se jim podařilo získat prostředky na obnovu střechy přilehlé zvoničky, kde se již pracuje.

Na samotný kostel chce farnost žádat o peníze z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Sbírka by mohla například částečně pokrýt povinnou spoluúčast, která se může vyšplhat do řádu statisíců.

V kostele se konají bohoslužby, koncerty a další akce, zejména za účasti obecně prospěšné společnosti M’am’aloca, která v sousedství kostela provozuje kulturně environmentální centrum a veřejnou pec nebo Základní umělecké školy Český Brod. Do kostela se lze také vypravit na prohlídku.

„Už v roce 2016 se na téma využití kostela konalo ve Štolmíři veřejné setkání a uvažovalo se také o vytvoření zvláštního nadačního fondu,“ připomněl místostarosta.

Unikátem vybavení kostela jsou barokní varhany z roku 1688 od Johanna Heinricha Mundta. Jedná se o třetí nejvzácnější varhany v naší zemi a jedny z pouhých dvou dochovaných varhan tohoto varhanáře. I tyto varhany patří mezi část vybavení, která už volá po opravě.