Jan Dufek, viceprezident pořádajícího Obchodního grémia Kolín, jež se organizací Stavby roku zabývá od roku 2005, poděkoval zástupcům stavební školy v čele s ředitelem za odborné zajištění celé akce.

Spolkový předseda Aleš Zahajský představil gestory jednotlivých kategorií: dopravní stavby Kolín – Miroslav Kulhánek, pozemní stavby Kolín – Jozef Pittel, regionální stavby Kolínsko Petr Linart, Kutnohorsko – Marie Matyášová, Nymbursko – Eva Rathausová.

Po podpisu pamětního listu obsahujícího základní teze klání Stavba roku jej převzal Marek Semerád jako zástupce kraje, který je investorem úřadující stavby roku – nového dětského pavilonu v Oblastní nemocnici Kolín.

„I během příštího roku chceme v Kolíně realizovat několik staveb, namátkou mohu jmenovat rekonstrukci čp. 8 na Karlově náměstí, budovy muzea. Věříme, že se naše stavby budou v klání Stavba roku umísťovat na předních místech," řekl náměstek hejtmana Marek Semerád.

Díla, která byla dokončena v letošním kalendářním roce, mohou být na Stavbu roku navrhována od nynějška až do konce ledna 2014, a to členům organizačního výboru nebo gestorům jednotlivých kategorií. Organizační výbor je pak zařadí do nominačních kategorií a posléze bude sestavena odborná porota z odborných pedagogů stavební školy, referentů stavebního úřadu, činovníků spolkové obce a představitelů občanské společnosti.

Prezident pořádajícího Obchodního grémia Kolín Pavel Kolář připomněl směrem ke studentům stavební školy, jichž se v atriu shromáždilo několik desítek, že jednou se třeba k těmto věcem začnou historicky obracet a budete moci říct „tohle jsem dělal já" nebo „na tomhle jsem spolupracoval".

„V klání Stavba roku nezáleží na tom, jak je stavba drahá, ale na tom, jak vypadá, jakého má vnitřního ducha, jestli někam zapadá. Není to předvádění milionů," zakončil Pavel Kolář.