Zásadním rozhodnutím pro přivedení pitné vody do Kostelních Střimelic je zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. O tom je přesvědčený starosta obce Jiří Procházka.

Svazek obcí by měl uhradit třicet pět procent investičních nákladů, obec Stříbrná Skalice pak zbývajících 65 procent nákladů.

Stříbrná Skalice nyní musí nechat zpracovat realizační dokumentaci a výkaz výměr pro úsek od Ondřejova po vstupní vodoměrnou šachtu na hranici katastru obce. Pak musí vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Na tom se dohodlo vedení obce společně se zástupci Regionu jih na valné hromadě, která se konala počátkem června.

Zastupitelé obce schválili připojení obce na vodovod ze zásobního řadu z Ondřejova. Stejně tak zastupitelé schválili uhrazení pětašedesáti procent investičních nákladů na napojení vodovodu ze zásobního řádu z Ondřejova od hřiště až k vodoměrné šachtě na katastrálním území Kostelních Střimelic.