„Ta může podle zákona o vodách činit až milion korun," uvedla Iva Blümelová.

Samotná firma se zatím nechtěla k problému vyjádřit. „Oficiální prohlášení ohledně této skutečnosti obdržíte v pátek, vedení společnosti je v současné době na služebních cestách. Více se v tento moment nebudeme vyjadřovat," řekla za společnost Dana Procházková z personálního oddělení.

DO KANALIZACE SE DOSTAL HORKÝ OLEJ

U likvidace uniklých olejů zasahovali hasiči, jejich práci popsala mluvčí Vladimíra Kereková. „Průzkumem jsme zjistili, že se horký olej z technologie dostal do veřejné kanalizace," vysvětlila mluvčí.

Hasiči informovali starostu města a zástupce české inspekce životního prostředí. Na místě zasahovala také sanační firma, která se na tento typ problémů specializuje.

ZASTAVILI ČERPADLA KVŮLI ČISTIČCE

V kritickém momentu padlo rozhodnutí o prozatímním zastavení čerpadel, aby se tyto látky nedostaly do čističky odpadních vod.
„Zároveň byla hlídána hladina vody v čerpací šachtě, aby nemohlo dojít odlehčovacím potrubím 
k úniku ropných látek do toku Labe. Na ČOV byly instalovány do odtoku na aktivaci a dále na odtoku vyčištěných vod z ČOV norné stěny, aby bylo zabráněno případnému úniku ropných látek do toku," popsala opatření radniční mluvčí.

Podle informací kolínské radnice do vyjasnění dalšího postupu nepoužívá firma všeobecnou kanalizaci, zatím zajistila pro své zaměstnance náhradní alternativu.

„Stav kanalizace a čistírny odpadních vod je monitorován a čištění se uskuteční po vyčištění úseku kanalizace v OTK," řekla Iva Blümelová.

Tím však práce nekončí. „Průběh sanace bude dále řízen a sledován, včetně uložení systémových opatření k nápravě ve věci nakládání se závadnými látkami," dodala mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová.