Přístaviště v Osečku má sloužit k zajištění krátkodobého až střednědobého podélného stání 4–8 malých rekreačních plavidel o délce do 20 metrů včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie. Umístěno bude na levém břehu řeky poblíž stávajícího přívozu. 

Přístaviště bude tvořeno plovoucím molem o délce 72 metrů a šířce 2,5 metru. „Přístup je zajištěn pohyblivou lávkou. Základ lávky tvoří železobetonový blok, který je zároveň i základem pro vstupní bránu. Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie prostřednictvím nově vybudované přípojky,“ píše se v projektu přístaviště v Osečku.

V rámci záměru bude vybudováno i osvětlení přístaviště. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla. Přístaviště má chránit kamerový systém, který doplní informační značení a záchranné prvky.

Projekt má vyjít na 20,3 milionu korun a financovat by jej měl Státní fond dopravní infrastruktury.