Od 16.30 do 18.45 bylo uloveno 140 kusů. „Během akce nedošlo k porušení bezpečnostních pravidel při lovu a ze strany mysliveckého spolku byla zajištěna dobrá organizace lovu, nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob. Těla ulovených holubů byla zlikvidována v souladu s veterinárními předpisy. O likvidaci holubů je pořízen záznam,“ uvedl starosta Jakub Nekolný

Za rok 2019 bylo pověřenými střelci uloveno celkem 1945 holubů. Lov se konal na území města Český Brod, Liblice a Štolmíř.