Chovatelé musí úřadům a radnicím za své psy platit i pravidelné poplatky. Jejich výše se obec od obce liší a určují je obecně závazné vyhlášky, které navíc často určují hned několik druhů sazeb.

Například v Benešově majitel psa u rodinného domu za rok platí 200 korun, invalida pak jen polovinu této částky. Chovatel v bytě musí počítat s tisícovkou. A u každého dalšího zvířete pak dokonce s dvěma tisíci. I tam má ale handicapovaný majitel psa úlevy a za psího partnera hradí městu jen 200 korun za rok a za každého dalšího jen o stokorunu více. Značný rozdíl je v poplatcích mezi městem a osadami. Lidé, kteří žijí v místních částech, za psy platí pouze 50 korun za rok.

„Pokud pes prokazatelně pochází z útulku, je jeho majitel na rok od poplatku osvobozen," připomněla další bod vyhlášky Veronika Kondrátová z benešovské radnice s tím, že peníze za psy radnice rozpouští do rozpočtu bez toho, aby je vázala k dané problematice. Každoročně se zde od zhruba 1400 chovatelů psů vybere kolem 413 tisíc korun.

POPLATKY NA ÚTULEK

Obdobně má poplatky ze psů konstruované také Kolín. I tam platí za jednoho hafana a pak za každého dalšího u rodinného domu jen 200 korun. Jinak to však mají obyvatelé bytových domů. Ti za prvního psa platí 500 korun a za každého dalšího dokonce 750 korun za rok. Naopak pouhou stokorunu zaplatí za chundelatého přítele invalidé či uživatelé sirotčího, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu. I z jejich poplatků pak Kolín hradí pěkný a dobře vybavený městský útulek.

V o poznání menším Českém Brodě platí chovatelé za prvního psa v rodinném domě jen 250 korun a ti, co žijí v bytovce dvakrát tolik. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě pak do městské kasy hradí 375 korun a v domech ostatních dokonce 750 korun za rok.

Znevýhodněné kategorie obyvatel města si přítele mohou pořídit za pouhých 120 korun za rok a každého dalšího pak za 180 korun. V jiných venkovských částech města ale pejskaři hradí do kasy jen stovku, případně další padesátikorunu navíc. Od poplatku jsou pak osvobozeni zdravotně postižení či ti, kteří si psa osvojili z útulku. Poplatek se hradí jednorázově, pokud je do 250 korun. Je-li vyšší, mohou si ho lidé dokonce rozdělit do dvou splátek.

NENAHLÁŠENÍ PSI

To Kutná Hora dlouhodobě řeší potíže se psy. Problém pramení především z toho, že nikdo neví, kolik psů vlastně v historickém městě žije. „Dostáváme mnoho stížností na chování pejskařů, zejména na sídlištích. Jenže neexistuje zákonná možnost, jak zjistit kolik psů tu máme," řekla místostarostka Kutné Hory Zuzana Moravčíková.

Za pravdu jí dává i zastupitel Milan Krčík. Podle něj na území Kutné Hory žije spousta rodin, které mají dva až tři psy, kteří ale nejsou přihlášení. „Kromě nepořádku tak městu vznikají i potíže s nezaplacenými poplatky," poznamenal opoziční zastupitel.

Situaci navíc komplikuje i fakt, že majitelé už nemají zákonnou povinnost opatřit svého psa známkou. A tak v Kutné Hoře platí 300 korun za prvního psa a 700 za dalšího v rodinných domech.

ZÁKAZ POUŠTĚNÍ

Své o tom dávno ví v Čáslavi. Proto tam loni přijali vyhlášku, jež zakazuje volný pohyb psů ve městě. Psům jsou přesně vymezeny tři lokality, kde mohou majitelé své miláčky pustit proběhnout. Rozhodnutí politiků provázely silné emoce. Od té doby uplynulo hodně času a městský strážník a zastupitel Jiří Žaloudek říká, že vyhláška nese své ovoce. „Ve městě teď žijí s vědomím, že v případě jakéhokoliv problému nebo útoku psa existuje obrana v podobě jasně daných pravidel v nové vyhlášce. V neposlední řadě můžeme také kontrolovat majitele, zda-li mají přihlášený skutečný počet psů," doplnil k funkčnosti vyhlášky Jiří Žaloudek.

Roční výše poplatku za psa v Čáslavi činí v bytovkách 600 a za dalšího pak 800 korun. V rodinných domech pak 240 a 600 korun.