V Kostelci tak došlo hned k několika změnám. Částka, kterou musí lidé za svoz komunálního odpadu zaplatit, se zvýšila na osm set korun za poplatníka za rok. Ta samá částka platí také pro rekreační objekty. Zde se však platí za budovu, nikoli za osobu.

Osvobozen od poplatku jsou lidé, kteří mají trvalý pobyt hlášený na ohlašovně Městského úřadu v Kostelci n. Č. l.

Nově však tento poplatek musí hradit také cizinci, kteří ve městě žijí. Týká se to těch, kterým byl udělen azyl, ale také cizinců, kteří mají povolený pobyt delší než devadesát dní.

Dalšími poplatky, které musí Černokostelečtí uhradit jsou ty za domácí mazlíčky, přesněji za psy.

Za jednoho pejska v domácnosti zaplatí obyvatelé Kostelce dvě stě korun, za každého dalšího pak tři sta korun. Ti občané, kteří mají jediný zdroj příjmu důchod, mají na tomto poplatku drobnou úlevu. Za jednoho pejska v domácnosti hradí stokorunový poplatek. Za další psy pak sto padesát korun.

Od poplatku jsou navíc osvobození ti, kteří si svého pejska osvojili v útulku. Tito lidé nemusí platit poplatek městu právě jeden kalendářní rok po osvojení.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu a stejně tak poplatek za psa by Černokostelečtí měli uhradit do 31. května.

Pokud Černokostelečtí neuhradí osm set korun za svoz komunálního odpadu za poplatníka ve stanovené lhůtě, tedy do konce května, budou si muset připlatit sto padesát korun na osobu.

Při pozdním zaplacení by tak čtyřčlenné rodině, která má děti starší tří let, nezbylo nic jiného než připlatit celých šest set korun.