Cenu stanovil znalecký posudek, který byl na 35 milionů, dohodou mezi městem a sportovními kluby došlo ke snížení. „Koupi jsme předjednávali téměř dva roky,“ řekl starosta Michael Kašpar. „Je logické, aby celý areál byl městský, stejně jako atletický stadion, zimní stadion, budoucí sportovní hala atd,“ vysvětlil.

FK, jakožto akciovka, je v likvidaci z toho důvodu, že byla vytvořena ve chvíli, kdy fotbalisté hráli druhou ligu. Ta se jako profesionální soutěž nemohla hrát se spolkem, proto se udělala akciovka. Nyní, když už Kolín druhou ligu nehraje, by se vše mělo transformovat zpět do zapsaného spolku Sparta Kolín.

Město se hodlá zavázat investovat do majetku během pěti let pět milionů a za symbolické nájemné nechat sportovní klub užívat část areálu. Součástí majetku je i ubytovna s kapacitou 80 lůžek a restaurace. „Ubytovnu zrušíme, opravíme a bude tam místo ubytování pro dělníky fungovat krátkodobé ubytování pro sportovce,“ doplnil starosta.

Jak připomněl předseda SK Sparta Kolín a současně zastupitel Jan Balík, klub nemovitosti spravuje od roku 1990 a už nemá dál možnosti starat se o takto velký majetek, pokud nemá chátrat. „Proto jsme dospěli k závěru, že se budeme věnovat tomu, čemu máme, tedy sportovní činnosti, a ne mít problém zajišťovat provoz areálu. Jsem rád, že jsme dospěli do konečného jednání,“ řekl Jan Balík.

Do diskuze se vložil zastupitel Aleš Čermák, který podle svých slov záměr koupě podporuje, ale způsob, kterým byl majetek oceněn, není podle něj správný. „Zákon říká, že když se oceňuje stavba, která je pronajatá, musí se ocenit kombinací nákladového a výnosového způsobu. A to se nestalo. Kdyby se použila kombinace, výsledkem by mohlo být, že cena dramaticky klesne,“ soudí Aleš Čermák.

Jan Balík oponoval, že ubytovna není pronajímaná, všichni tam bydleli jako soukromé subjekty, majetek patří FK Kolín a k 31. prosinci všichni ubytovaní skončí.

Zastupitel Martin Herman však připomněl, že podle jeho názoru pokud jde o ubytovnu, nezbavíme se toho, že je to ubytovna tím, že vystěhujeme lidi. A navrhl celou záležitost s cenou a odhadem odložit na leden a nechat prověřit odborníkem. K tomu také nakonec došlo. Pro odložení hlasovalo 15 zastupitelů, proti 10, dva se zdrželi.