„Představ je spousta,“ shodují se starosta Vít Rakušan a místostarosta Michael Kašpar. „Je před námi velká investice do sportovní haly nebo oprava zimního stadionu, kde hlavně tribuna směrem k lávce není v ideálním stavu. Nabízí se i rozšíření Vodního světa a samozřejmě obrovské budou také investice do infrastruktury,“ předesílá místostarosta.

„Stoprocentně parkovací dům a třeba ne jeden,“ doplňuje starosta. „Také by si město mohlo začít tvořit finanční rezervu jako například Teplice, které mají na účtě permanentně 500 milionů korun. Racionální hospodaření města je vytvářet si rezervy. Ale těžko je říkat, jak se nadechneme v roce 2028, protože řadu investic bychom chtěli udělat už během následujících deseti let s klesající mírou zadlužení,“ popsal starosta.

Není to ale jen výstavba a opravy. „Je na stole také například diskuze ohledně daně z nemovitosti, poplatku za odpad a městské autobusové dopravy. Za x let bude situace s osobní dopravou nejspíš horší nejen v Kolíně, je tedy otázkou, zda neudělat MAD zdarma. To si teď dovolit nemůžeme, ale ve chvíli, kdy nebudeme splácet ročně 80 milionů, bude prostor toto občanům poskytnout,“ uvedl místostarosta.

Na radě města se už také letmo diskutovalo o škole. Vedení města zadalo odboru školství sledovat demografickou křivku, protože Středočeský kraj je jediný kraj v republice, kde výrazně přibývají obyvatelé.

Výhled je takový, že v příštích 20 letech by v kraji mohlo přibýt 600 až 800 tisíc obyvatel, to by se nejspíš dotklo i Kolína. „Musíme mít tedy představu, zda do budoucna nebude potřeba postavit novou základní školu. Zatím ji nepotřebujeme, ale pokud mluvíme o výhledu na 20 let dopředu, je třeba mít vytipované záložní místo pro výstavbu další školy, kdyby se Kolín třeba vyrostl na 35 tisíc obyvatel. 35 tisíc máme jako limitní číslo a není to tak, že bychom o to stáli. Infrastrukturně mnoho věcí už nestačí teď,“ shrnul Vít Rakušan.

Otázkou je, kam by se nově příchozí lidé v Kolíně stěhovali. Současná strategie je nevytvářet nové satelitní zóny, ale zastavovat zbytné vnitřní plochy.

„Hala, plavečák, kanalizace, to jsou určitě dobré investice, ale já bych se po doplacení úvěru klonil spíš k tomu udělat něco pro obyvatele města, finančně jim ulevit, třeba tím snížení poplatků,“ soudí Kolíňák Jan Závůrka.