Řidič se vzápětí zeptal, jestli by věc nešla nějakým způsobem vyřešit.
Policisté tedy řidiči vysvětlili, že vzhledem k naměřené hodnotě musí být věc oznámená městskému úřadu k projednání a nelze tedy věc vyřešit v blokovém řízení na místě. Řidič uvedl, že jej toto zničí, že má peníze a podívá se, jakou částku u sebe má.


Policisté ho tedy znovu poučili o nepřípustnosti řešit věc pokutou. Přes veškerá upozornění řidič nabídl policistovi částku 2 tisíce korun.
O několik hodin později bylo proti muži zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uplácení.