Kromě toho Plaňanské čekají další důležité kroky. Musí vybrat projektanta, který zpracuje dokumentaci následných oprav a využití objektu a také geodeta. O tom, kdo zpracuje projektovou dokumentaci by se mělo rozhodnout na příštím zasedání zastupitelů.  „Ze sýpky by měl vzniknout společenský prostor a výstavní prostor,“ prozradil starosta Plaňan, k čemu bude historická budova v budoucnu sloužit. Právě společenské prostory v Plaňanech chybí.

Mírkovská tvrz později přestavená na sýpku se stala v březnu tohoto roku kulturní památkou. Po několikaměsíčním zkoumání o tom rozhodlo Ministerstvo kultury České republiky.
O osudu sýpky začali v Plaňanech hovořit loni na podzim. Zastupitelé chtěli původně špýchar zbourat. Posudek statika totiž hovořil o tom, že technický stav objektu ohrožuje zdraví a životy osob. Stav objektu označil statik jako havarijní s tím, že v havarijním stavu je i dřevěná konstrukce budovy, která je napadená dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi.

Právě z toho důvodu chtěli Plaňanští sýpku zbourat. To se však nelíbilo veřejnosti.  Na ministerstvo kultury přišel z řad občanů podnět na prohlášení sýpky za kulturní památku. Z toho důvodu se původně plánovaná demolice zastavila a konat se nebude. Jak již bylo řečeno, občané byli v žádosti úspěšní.  „Hned, jak jsem si přečetl zápis ze zastupitelstva o plánované demolici, začal jsem dělat vše pro to, aby se, než proběhne tento nevratný krok, zvážily všechny možnosti, jak tvrz zachránit,“ uvedl Milan Kasimír, který má podle svých slov k Plaňanům velmi vřelý vztah, protože tam prožil část dětství.

Sýpka je významná

Odborníci z Národního památkového ústavu připomněli, že sýpka je dobře dochovanou barokní sýpkou ze 40. let 18. století, postavenou s využitím části konstrukcí renesanční stavby. Sýpka je též první přímo doloženou hospodářskou stavbou navrženou stavitelem Budilem, který je jinak znám z návrhů a realizací přestaveb řady kostelů. Zbytek renesanční tvrze, dochovaný v jižní části sýpky, je navíc podle odborníků posledním pozůstatkem zaniklého panského sídla z 16. století, které významně ovlivnilo vývoj celé lokality.