Šeky byly v pátek předány několika organizacím a čtyřletému Pavlíkovi z Kolína. S ohledem na současnou situaci měli zaměstnanci možnost vybrat si, komu částku darují, místo tradičního teambuldingu, který není bohužel možné v této době uskutečnit. Firma následně vybrané částky navýšila a zaokrouhlila.

Za neziskovou organizaci Volno převzala šek na sto tisíc korun ředitelka Ludmila Chwistková, podle jejíchž slov se peníze využijí na hippoterapii pro děti s autismem, mentálním a kombinovaným postižením, kterým tato aktivita přináší rozvoj, radost a pohodu, jež se pak šíří v celé jejich rodině.

Ředitelka kolínského Domova pro seniory Ivana Nováková obdržela šek na stejnou částku, která bude využita nejen k prevenci šíření koronaviru mezi seniory, ale i zlepšení jejich pohody v této nelehké době.

Pro Pavlíka byla vybrána nejvyšší částka a následně zaokrouhlena na 300 tisíc korun, ale bohužel se s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav nemohli společně s maminkou předávání zúčastnit. Velké překvapení jim tak bylo doručeno přímo domů.

„Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří přispěli a podílejí se na tak ušlechtilé činnosti nejen ve spolupráci s firmou, ale mnozí dlouhodobě i soukromě.  Věříme, že v této předvánoční době vykouzlí vybraná částka Pavlíkovi a jeho rodině, všem klientům a personálu Domova pro seniory a Volna úsměv a pomůže jim trochu zpříjemnit nejen vánoční svátky. Rád bych jménem celé firmy popřál všem zaměstnancům, jejich rodinám a i všem obdarovaným krásné svátky“, dodal Tomáš Paroubek, manažer korporátního oddělení TPCA.