Vznikne zde nový hlavní vchod, jímž z jedné strany budou vjíždět sanity, z druhé pak auta zaměstnanců, navazovat budou parkovací místa. Prostředkem budou přicházet pěší. Přistaví se další výtah, stávající bude z jednostranného přebudovaný na oboustranný.

V budově naproti, kde byla gynekologie, budou další oddělení nemocnice a nahoře lékařské pokoje. „Tyto dva objekty tedy budou sloužit pro zdravotnické účely," shrnul starosta Jakub Nekolný.

Vzadu za těmito budovami se z původní prádelny buduje školní jídelna. „Kuchyň se zatím nemění, ale měla by se rekonstruovat, rádi bychom, aby sloužila pro celý areál, nejen pro nemocnici, ale i pro školu, případně pro další využití," upřesnil starosta.

Dole v přízemí je nyní nová lékárna, v sousedícím prostoru a v prvním patře by měl být dům sociálních služeb. Sídlit by zde měl spolky Leccos, Prostor s kancelářemi a Spirála pomoci s kompenzačními pomůckami pro handicapované. V plánu je i sociální podnik, kde by prostřednictvím Spirály pomoci našlo zaměstnání pár lidí, kteří nenacházejí uplatnění na trhu práce. Konkrétně by to měla být nová prádelna.

„Nahoře, kde byly lékařské pokoje, chceme vybudovat intervenční bydlení třeba pro matky s dětmi v krizové situaci s maximální dobou podnájmu na půl roku s možností prodloužení na nanejvýš dalšího půl roku. Mělo by zde být také finanční a sociální poradenství pro rodiny v tíživých situacích a podobně," dodal Jakub Nekolný.

Další budova, která se přestavuje na základní školu, by měla být hotová do konce června příštího roku.

Na prostor, kde byla doprava, podalo žádost o dotaci na přeměnu na nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Tedy to, co fungovalo v parku ve zvonici. Pak Leccos s touto aktivitou našel azyl na Kutilce, ale je to dost daleko od centra a škol. V areálu nemocnice by Leccos mohl využívat i parkové plochy.

Vzadu ve dvou „kostkách", kde bylo zubní a dětské oddělení (pavilony E a F) jsou už vyměněná okna, pracuje se na nových podlahách, osvětlení, rekonstruovalo se sociální zařízení. I zde by mělo být hotovo do poloviny příštího roku.

Stranou nezůstane ani rozestavěná poliklinika a stará poliklinika. „Spolupracujeme s architekty a plánujeme zde finančně dostupné bydlení," popsal starosta. Půjčku na výstavbu by pak město splácelo z nájmu. „Spočítáme vstupní investice s návratností 30 let, rozpočítáme nutné fondy oprav, a to bude nájemné. Mohli bychom se dostat na čtyři až pět tisíc korun za byt 50 až 70 metrů čtverečních," dodal Jakub Nekolný.

Bude se samozřejmě opravovat i silnice a v rámci revitalizace areálu dojde i na park. Te je momentálně přístupný pouze jedním vchodem ze Smetanovy ulice. Lze tedy tedy jen přijít a odejít. Ale město chce park otevřít i z Bezručovy ulice a cestou propojit až do Wolkerovy ulice, tedy tak, aby se parkem dalo procházet.