Jak prozradil místostarosta Michael Kašpar, radnice se nyní snaží vyjednat s bankou refinancování či spíše úpravu dlouhodobého úvěru, který má město na výstavbu bytů přednostně určených pro zaměstnance TPCA, tedy na sídliště Kasárna a Vodárna.

„Úvěr nemá z našeho pohledu ideální úrokovou sazbu,“ říká Michael Kašpar s tím, že o záměru úprav úvěru se bude jednat na červnovém zastupitelstvu. Pokud by se úprava podařila, měla by přinést městské kase úsporu v řádu milionů.

Původně měl Kolín dva úvěry od dvou různých bank. Městu se podařilo získat od státu návratnou finanční výpomoc přes 30 milionů, jimiž splatilo menší z úvěrů. Výhodou státní výpomoci je to, že je bezúročná, což samozřejmě v porovnání s běžnou půjčkou městu také šetří ročně několik milionů. Starosta Vít Rakušan navíc uvedl, že na radnici byly po roce 2010 dvě protichůdné smlouvy s bankami. Každá banka měla stanovený jiný objem peněz, který přes ni musí město vést. I to vyřešila návratná výpomoc od státu, protože se město ze závazků k jedné bance zcela vyvázalo.

V této chvíli tedy zbývá „jen“ jeden velký úvěr, u kterého se už jednou podařilo úrok trochu snížit. Teď to město zkouší znovu. „Máme pocit, že finanční trh dnes dovoluje víc než před třemi, čtyřmi lety,“ řekl starosta Vít Rakušan. A tak Kolín zkouší tak trochu pohrozit konkurencí. Na druhou stranu nutno dodat, že ve smlouvě o úvěru má město nemilou klauzuli. Tedy pro Kolín nemilou. Kdyby město chtělo přejít k jiné bance, muselo by uhradit něco jako výkupné. Hodnota výkupní klauzule se může měnit jakkoli v čase dle úsudku banky. Na začátku jednání to bylo 60 milionů, toho času podle místostarosty Kašpara už 100 milionů. Takže to vypadá spíše na jednání o změně úrokové sazby, nikoli celé banky.

Kompletně splaceno má mít Kolín v roce 2028. „Teď jsem co do zadluženosti v oranžových číslech, do zelených se budeme dostávat postupně. Nechceme ale prodlužovat rok definitivního splacení úvěru. Zkrátka v roce 2028 skončí zadluženost Kolína,“ uzavřel starosta Rakušan.

A jak se na věc dívají samotní Kolíňáci? „Nepřipadám si, že bydlím v zadluženém městě. Připadá mi život v Kolíně úplně normální, svítí lampy, vyváží se odpadky, žádnou kalamitu tu nemáme,“ nechal se slyšet Lubomír Kalenda. „Podle mě se stala základní chyba na začátku. Říkalo se totiž, že byty pro automobilku bude Kolínu platit stát, což se nakonec nestalo. Takže Kolín vůbec žádnou obří zadluženost mít neměl,“ připomněl další z Kolíňáků.