„Výhody online výuky od září určitě využijeme,“ potvrdila například ředitelka Základní školy Mnichovická Kolín Iva Lokajová. Pochvaluje si práci v online prostředí, kde učitelé mohou krásně komunikovat, vést videokonference, dávat dotazníky, testy, doplnění k učivu.

„Zcela jistě to budeme využívat na domácí přípravu, například v případech, když by žák delší dobu chyběl, vkládaly by se tam potřebné materiály,“ řekla ředitelka s tím, že další prvky se využijí i ve vyučovacích hodinách. Učitel například vytvoří test, program ho hned vyhodnotí, jak učitel, tak žák tedy mají okamžitě zpětnou vazbu.

„Google classroom využívala celá škola, ne pouze pár učitelů, pustili se do toho všichni, máme moc šikovné učitele i žáky. Prvňáci jsou samozřejmě výjimka, ale už druháci, u kterých jsme si říkali, zda to zvládnou, se to naučili prakticky hned. Klasicky v google classroomu probíhal výklad. Také rodiče do něj mají přístup, vidí, co učitel zadal, výhodou jsou i komentáře jak pro všechny, tak osobní. A další velkou výhodou je, že program je pro školy zdarma,“ zhodnotila Iva Lokajová.

Podobně vidí výhody online spojení s žáky a rodiči také v Základní škole Miloše Šolleho v Kouřimi. „Od nového školního roku bude využití prvků online výuky samozřejmě záležet na jednotlivých vyučujících, ale obecně se nám to osvědčilo,“ uvedla ředitelka Hana Borová. Dětem se podle jejích slov líbily například videokonference, které hodlá také kouřimská škola využít třeba při delší absenci žáka.

Také menší školy byly během pandemie nucené pustit se ve větším rozsahu do online práce a i ty si z ní hodlají leccos do budoucna ponechat. Například Základní škola ve Veltrubech. Jak upřesnila ředitelka Eva Šafáriková, škola má nakoupené online kamery a přešla na aplikaci, kde se dělaly domácí úkoly, takzvanou Školu v pyžamu.

„Tuto formu domácích úkolů si ponecháme, také prezentace, budeme pokračovat v širším online styku s rodiči,“ popsala ředitelka s tím, že bezprostřední kontakt se úplně nahradit nedá, ale toto také není špatné. „Donuceni situací jsme zahájili další kroky k dovybavení školy výpočetní technikou. Nejsme na tom rozhodně špatně, ale budeme ještě doplňovat, nakoupíme další notebooky apod.,“ řekla ředitelka a kvitovala aktivitu Svazu měst a obcí, který by měl v případě zájmu napomoci k vybavení výpočetní technikou také rodinám, kde dosud ještě chybí.